Vytvoriť faktúru

LUGET, /v skratke LUGET, / - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LUGET, /v skratke LUGET, /
IČO 17312388
DIČ 2020802905
IČ DPH SK2020802905
Dátum vzniku 20 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LUGET, /v skratke LUGET, /
Karadžičová 49
81107
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -83 €
Aktíva 674 €
Vlastný kapitál -590 952 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 704
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 704
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -591,035
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 14,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 14,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,485
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -610,437
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -83
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 591,739
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 69,502
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 18,419
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 0
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 503,818
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 0
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 0
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 0
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 83
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 83
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -83
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -83
P. Daň z príjmov (591, 595) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -83
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17312388 DIČ: 2020802905 IČ DPH: SK2020802905
 • Sídlo: LUGET, /v skratke LUGET, /, Karadžičová 49, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubomír Lukáč riaditeľ Ul. Boženy Němcovej 11/3847 Trnava 917 01 28.10.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubomír Lukáč 10 500 € (75%) Ul. Boženy Němcovej 11/3847 Trnava 917 01
  Keter, spol. s. r. o. 3 500 € (25%) Bratislava 811 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.08.2014Noví spoločníci:
   Keter, spol. s. r. o. Karadžičova 49 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.08.2014Zrušeny spoločníci:
   KLP, spol. s. r. o. Račianska 71 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.08.2011Noví spoločníci:
   KLP, spol. s. r. o. Račianska 71 Bratislava 831 02
   28.10.2008Nové sidlo:
   Karadžičová 49 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Lukáč Ul. Boženy Němcovej 11/3847 Trnava 917 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Lukáč - riaditeľ Ul. Boženy Němcovej 11/3847 Trnava 917 01
   27.10.2008Zrušené sidlo:
   Strmá cesta 4 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marcel Gebhardt Strmá cesta 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lukáč Hospodárska 78 Trnava 917 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marcel Gebhardt - riaditeľ Strmá cesta 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lukáč - riaditeľ Hospodárska 78 Trnava
   31.08.2005Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Lukáč Hospodárska 78 Trnava 917 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Lukáč - riaditeľ Hospodárska 78 Trnava
   30.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Lukáč SNP II. 78 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Lukáč - riaditeľ SNP II. 78 Trnava
   10.11.1994Noví spoločníci:
   Ing. Marcel Gebhardt Strmá cesta 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lukáč SNP II. 78 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.11.1994Zrušeny spoločníci:
   TGG Handelsges.m.b.H. Burgenlandstrasse 3 Bruck Au Der Leitha 2460 Rakúsko
   Ing. Marcel Gebhardt Strmá cesta 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lukáč SNP II. 78 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Tomaszewski Burgenlandstrasse 3 Bruck Au Der Leitha 2460 Rakúsko
   12.10.1992Nové sidlo:
   Strmá cesta 4 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marcel Gebhardt - riaditeľ Strmá cesta 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lukáč - riaditeľ SNP II. 78 Trnava
   Ing. Jozef Tomaszewski Burgenlandstrasse 3 Bruck Au Der Leitha 2460 Rakúsko
   11.10.1992Zrušené sidlo:
   Strmá cesta 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.05.1991Nové obchodné meno:
   LUGET, spoločnosť s ručením obmedzeným /v skratke LUGET, spol. s.r.o./
   Nové sidlo:
   Strmá cesta 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu v tuzemsku a v zahraničí /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   vykonávanie stavebných prác v pozemnom, inžinierskom a priemyselnom stavebníctve
   plánovanie a sprostredkovanie joint-venture so zahraničnou majetkovou účasťou
   obchod a prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   TGG Handelsges.m.b.H. Burgenlandstrasse 3 Bruck Au Der Leitha 2460 Rakúsko
   Ing. Marcel Gebhardt Strmá cesta 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lukáč SNP II. 78 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia