Vytvoriť faktúru

D E V Í N - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno D E V Í N
Stav Zrušená
IČO 17312469
DIČ 2020895393
IČ DPH SK2020895393
Dátum vzniku 16 Júla 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo D E V Í N
Werferova 3
04011
Košice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 31 €
Zisk -332 207 €
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 511
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 511
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 91
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 91
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 420
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 419
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 511
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -331,258
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 99,600
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 99,600
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -98,651
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 266,415
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -365,066
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -332,207
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 331,769
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 328,746
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 298,843
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 298,843
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,903
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,023
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 31
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 332,220
D. Služby (účtová skupina 51) 125
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 332,095
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -332,189
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -125
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 18
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -332,207
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -332,207
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
 • IČO:17312469 DIČ: 2020895393 IČ DPH: SK2020895393
 • Sídlo: D E V Í N, Werferova 3, 04011, Košice
 • Dátum vzniku: 16 Júla 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.01.2017Zrušené obchodné meno:
   D E V Í N a.s.
   Zrušené sidlo:
   Werferova 3 Košice 040 11
   03.02.2011Nové sidlo:
   Werferova 3 Košice 040 11
   16.07.1991Nové obchodné meno:
   D E V Í N a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť