Vytvoriť faktúru

PONTE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PONTE
IČO 17312582
DIČ 2020802982
Dátum vzniku 22 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PONTE
Trenčianska 53
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 500 €
Zisk 1 950 €
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 68,816
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 68,816
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,500
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,500
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,500
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 66,316
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 66,316
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 68,816
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,266
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,390
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,390
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -74
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -74
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,950
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 550
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 550
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 0
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 550
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,500
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,500
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,500
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,500
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 550
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 550
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,950
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
 • IČO:17312582 DIČ: 2020802982
 • Sídlo: PONTE, Trenčianska 53, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Penov Horná 59 Banská Bystrica 974 01 24.04.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Penov 1 328 € (2%) Horná 59 Banská Bystrica 974 00
  Anton Penov 65 062 € (98%) Banská Bystrica 974 00
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.10.2015Noví spoločníci:
   Peter Penov Horná 59 Banská Bystrica 974 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Penov Horná 59 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 24.04.2002
   26.06.2002Noví spoločníci:
   Anton Penov Horná 59 Banská Bystrica 974 01
   14.02.2000Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   28.09.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť realitnej kancelárie
   konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   22.05.1991Nové obchodné meno:
   PONTE spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným