Vytvoriť faktúru

SOLIDITA - centrum ekonomického poradenstva - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOLIDITA - centrum ekonomického poradenstva
IČO 17312710
DIČ 2020341290
IČ DPH SK2020341290
Dátum vzniku 24 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLIDITA - centrum ekonomického poradenstva
Kukučínova 28
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 122 491 €
Zisk -6 923 €
Aktíva 748 616 €
Vlastný kapitál 680 494 €
Kontaktné informácie
Email rano@solidita.sk
Phone(s) 0249212222
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 741,798
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 276,179
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 276,179
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 202,490
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 70,962
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,727
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 465,258
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 230
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 230
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 230
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 391,167
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 41,167
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,167
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 350,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 73,861
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 76
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73,785
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 361
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 361
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 741,798
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 673,571
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,693
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,693
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 636,607
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 636,607
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,923
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,479
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,881
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,881
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 24,138
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,583
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,583
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,518
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,866
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,171
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,460
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,460
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 29,748
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 29,748
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 125,891
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 122,491
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 122,491
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 126,096
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 981
D. Služby (účtová skupina 51) 24,254
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 46,137
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 33,786
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,161
4. Sociálne náklady (527, 528) 190
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,778
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,921
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,921
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,025
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,605
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 97,256
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,400
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,400
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,400
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 185
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 181
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,215
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -390
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,533
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,533
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,923
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17312710 DIČ: 2020341290 IČ DPH: SK2020341290
 • Sídlo: SOLIDITA - centrum ekonomického poradenstva, Kukučínova 28, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tomáš Ráno Ružová dolina 22 Bratislava 821 09 27.01.2005
  Marián Ráno Ružová dolina 22 Bratislava 821 09 27.01.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Tomáš Ráno 11 618 € (35%) Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
  Marián Ráno 11 618 € (35%) Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
  Valéria Ránová 9 958 € (30%) Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.01.2006Nové sidlo:
   Kukučínova 28 Bratislava 831 03
   16.01.2006Zrušené sidlo:
   Račianská 71 Bratislava
   17.02.2005Noví spoločníci:
   Valéria Ránová Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
   Ing. Tomáš Ráno Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
   Marián Ráno Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Ráno Ružová dolina 22 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 27.01.2005
   Marián Ráno Ružová dolina 22 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 27.01.2005
   16.02.2005Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   11.03.2001Zrušeny predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   06.02.1998Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   činnosť účtovného poradcu
   sprostredkovanie výkonu služieb
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovenie programov na zákazku
   vedenie účtovníctva na zákazku
   školiaca činnosť a organizovanie odborných podujatí v oblasti predmetu podnikania
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   factoring a forfaiting /okrem vymáhania súdnych pohľadávok/
   prevádzkovanie parkoviska
   viazanie kníh
   administratívne práce
   reklamné a propagačné činnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   uloženie písomností nearchívnej povahy
   predaj na priamu konzumáciu:
   nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
   zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
   sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   auditorská činnosť
   05.02.1998Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   činnosť účtovného poradcu
   sprostredkovanie výkonu služieb
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   vedenie účtovníctva na zákazku
   školiaca činnosť a organizovanie odborných podujatí v oblasti predmetu podnikania
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   auditorská činnosť
   21.10.1997Noví spoločníci:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   20.10.1997Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   15.03.1993Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   činnosť účtovného poradcu
   sprostredkovanie výkonu služieb
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   vedenie účtovníctva na zákazku
   školiaca činnosť a organizovanie odborných podujatí v oblasti predmetu podnikania
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   auditorská činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   14.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   audítorstvo účtovníctva
   poradenstvo účtovnícke, zriadenie a vedenie účtovníctva
   oceňovanie organizácií (firiem)
   poradenstvo v oblasti daní, financií a cien
   poradenstvo pre strategické riadenie, inovacie a podnikateľstvo
   poradenstvo v informatike
   poradenstvo v spoločnom podnikaní so zahraničnými partnermi
   zabezpečovanie seminárov a školení v oblasti ekonomiky a podnikania
   vydávanie, tlač a rozširovanie neperiodickej tlače a ďalších polygrafických výrobkov súvisiacich s ekonomickým poradenstvom
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.05.1991Nové obchodné meno:
   SOLIDITA - centrum ekonomického poradenstva, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianská 71 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   audítorstvo účtovníctva
   poradenstvo účtovnícke, zriadenie a vedenie účtovníctva
   oceňovanie organizácií (firiem)
   poradenstvo v oblasti daní, financií a cien
   poradenstvo pre strategické riadenie, inovacie a podnikateľstvo
   poradenstvo v informatike
   poradenstvo v spoločnom podnikaní so zahraničnými partnermi
   zabezpečovanie seminárov a školení v oblasti ekonomiky a podnikania
   vydávanie, tlač a rozširovanie neperiodickej tlače a ďalších polygrafických výrobkov súvisiacich s ekonomickým poradenstvom
   Noví spoločníci:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia