Vytvoriť faktúru

FINALMONT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FINALMONT
IČO 17312914
DIČ 2020334800
IČ DPH SK2020334800
Dátum vzniku 29 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINALMONT
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 104 851 €
Zisk -15 048 €
Aktíva 101 221 €
Vlastný kapitál 41 474 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243420818
Fax(es) 0243420626
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 63,013
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 62,783
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 50,158
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 50,158
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,857
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,857
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,857
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,768
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,645
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,123
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 230
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 230
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 63,013
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,426
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,625
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,625
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 33,177
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 137,526
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -104,349
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,048
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,227
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 962
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 962
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 35,265
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 19,829
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,829
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,253
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,154
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,436
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,593
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 360
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 360
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 104,851
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 104,851
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 87,973
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,878
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 117,999
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 71,317
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,589
D. Služby (účtová skupina 51) 9,623
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,027
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,156
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,871
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 223
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,220
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,148
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,444
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 458
XII. Kurzové zisky (663) 458
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,398
O. Kurzové straty (563) 927
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 471
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -940
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,088
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,048
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17312914 DIČ: 2020334800 IČ DPH: SK2020334800
 • Sídlo: FINALMONT, Stará Prievozská 2, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Alžbeta Štrauchová Jána Poničana 6115/9 Bratislava 841 08 08.12.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Alžbeta Štrauchová 6 672 € (100%) Jána Poničana 6115/9 Bratislava 841 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.01.2015Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Alžbeta Štrauchová Jána Poničana 6115/9 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Alžbeta Štrauchová Jána Poničana 6115/9 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 08.12.2014
   27.01.2015Zrušené sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava 831 07
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dana Kováčiková Hlavná 790/14 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 11.09.2013
   30.11.2013Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dana Kováčiková Hlavná 790/14 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 11.09.2013
   29.11.2013Zrušené sidlo:
   Šinkovské 41 Bratislava 831 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava 831 07
   28.01.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   protektorovanie a opravy gumených pneumatík
   prenájom hnuteľných vecí-lízing
   skladovanie
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.01.1999Zrušeny predmety činnosti:
   dodávka a montáž oceľových konštrukcií
   montáž, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov, v rozsahu elektrické zariadenia do 1000 V objekty s nebezpečenstvom výbuchu
   nákup a predaj tovaru, ak na obchodovanie s tovarom je potrebné osobitné povolenie možno obchodovať len po získaní takéhoto povolenia
   sprostredkovateľská činnosť pri kúpe a predaji tovarov, poradenská činnosť pri nákupe a predaji tovarov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   14.07.1998Noví spoločníci:
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava 831 07
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava 831 07
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava 831 07
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava 831 07
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   04.05.1994Noví spoločníci:
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava 831 07
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   03.05.1994Zrušeny spoločníci:
   Jozef Čelko Svätoplukova 53 Senec
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Čelko Svätoplukova 53 Senec
   09.09.1992Nové sidlo:
   Šinkovské 41 Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v strojárstve a stavebníctve
   činnosť účtovného, ekonomického a organizačného poradcu
   oprava motorových vozidiel
   dodávka a montáž oceľových konštrukcií
   montáž, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov, v rozsahu elektrické zariadenia do 1000 V objekty s nebezpečenstvom výbuchu
   nákup a predaj tovaru, ak na obchodovanie s tovarom je potrebné osobitné povolenie možno obchodovať len po získaní takéhoto povolenia
   sprostredkovateľská činnosť pri kúpe a predaji tovarov, poradenská činnosť pri nákupe a predaji tovarov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Čelko Svätoplukova 53 Senec
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava 831 07
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   08.09.1992Zrušené sidlo:
   Šinkovské 41 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   dodávka súboru strojov a zariadení a kompletácia dodávok strojov a zariadení v zmysle platných právnych predpisov
   montážne práce a elektromontážne práce NN v zmysle platných právnych predpisov
   sprostredkovateľská a inžinierska činnosť
   poradenstvo, konzultácie, technicko-ekonomické rozbory v oblasti dodávok technologického zariadenia
   odbytová činnosť autodoplnkov, autosúčiastok a náhradných dielov k automobilom
   zahranično-obchodná činnosť /dovoz, vývoz/ v rozsahu predmetu podnikania.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.05.1991Nové obchodné meno:
   FINALMONT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šinkovské 41 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dodávka súboru strojov a zariadení a kompletácia dodávok strojov a zariadení v zmysle platných právnych predpisov
   montážne práce a elektromontážne práce NN v zmysle platných právnych predpisov
   sprostredkovateľská a inžinierska činnosť
   poradenstvo, konzultácie, technicko-ekonomické rozbory v oblasti dodávok technologického zariadenia
   odbytová činnosť autodoplnkov, autosúčiastok a náhradných dielov k automobilom
   zahranično-obchodná činnosť /dovoz, vývoz/ v rozsahu predmetu podnikania.
   Noví spoločníci:
   Jozef Čelko Svätoplukova 53 Senec
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia