Vytvoriť faktúru

D U V A L - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno D U V A L
IČO 17312990
DIČ 2020924884
Dátum vzniku 31 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D U V A L
Belinského 15
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 107 777 €
Zisk -744 €
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 82,816
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,800
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62,964
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 82,816
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 26,261
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 66,390
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 66,390
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,926
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -47,311
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -744
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,555
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,221
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 54,333
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,075
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,396
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,054
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 49,808
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,001
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 107,777
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,590
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 102,869
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 318
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 107,630
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,783
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 858
C. Služby (účtová skupina 51) 44,104
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 24,403
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 36,166
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 316
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 147
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 60,714
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 195
X. Výnosové úroky (662) 195
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 98
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 98
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 97
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 244
P. Daň z príjmov (591, 595) 988
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -744
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
 • IČO:17312990 DIČ: 2020924884
 • Sídlo: D U V A L, Belinského 15, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Durai Bratislava 821 06 15.06.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Durai 33 195 € (50%) Bratislava 821 06
  Renáta Vachulíková 33 195 € (50%) Podunajská 22 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.12.2016Noví spoločníci:
   Renáta Vachulíková Podunajská 22 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
   28.10.2005Nové sidlo:
   Belinského 15 Bratislava 851 01
   01.04.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   23.12.2004Noví spoločníci:
   Ján Durai Podunajská 22 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Durai Podunajská 22 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 15.06.1998
   10.11.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.05.1993Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   servis a prenájom výherných prístrojov
   marketing
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   31.05.1991Nové obchodné meno:
   D U V A L, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným