Vytvoriť faktúru

D U V A L - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno D U V A L
IČO 17312990
DIČ 2020924884
Dátum vzniku 31 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D U V A L
Belinského 15
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 107 433 €
Zisk 1 478 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 84,515
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 69,515
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 137
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 137
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,500
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,500
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 64,878
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,506
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 63,372
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 15,000
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 15,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 84,515
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 27,005
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,390
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,390
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,100
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,100
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 4,753
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 4,753
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -48,716
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -48,716
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,478
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 57,510
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,517
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,517
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 54,119
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,528
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,528
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 49,737
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 569
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 644
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 508
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 133
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,874
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,874
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 107,749
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 107,433
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,516
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 101,917
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 105,698
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,047
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 758
D. Služby (účtová skupina 51) 42,120
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,354
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,253
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,954
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,147
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 36,173
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 246
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,735
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 62,508
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 316
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 316
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 316
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 86
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 86
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 230
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,965
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 487
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 487
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,478
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17312990 DIČ: 2020924884
 • Sídlo: D U V A L, Belinského 15, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Durai Podunajská 22 Bratislava 821 06 15.06.1998
  Ing. Ľuboš Vachulík Podunajská 22 Bratislava 821 06 01.11.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Durai 33 195 € (50%) Podunajská 22 Bratislava 821 06
  Ing. Ľuboš Vachulík 33 195 € (50%) Podunajská 22 Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Varga Na řádku 3172/7 Břeclav 690 02 Česká republika
   Monika Valášková Spoločný zástupca Moravská 1248 Černošice 252 28 Česká republika
   Martina Elmanová Topolová 969 Milovice 289 23 Česká republika
   17.03.2011Noví spoločníci:
   Monika Valášková Spoločný zástupca Moravská 1248 Černošice 252 28 Česká republika
   16.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Adam Valášek Spoločný zástupca Belinského 1039/15 Bratislava 851 01
   Monika Valášková Moravská 1248 Černošice 252 28 Česká republika
   Ing. Helena Valášková Belinského 1039/15 Bratislava 851 01
   27.02.2010Noví spoločníci:
   Adam Valášek Spoločný zástupca Belinského 1039/15 Bratislava 851 01
   Monika Valášková Moravská 1248 Černošice 252 28 Česká republika
   Ing. Helena Valášková Belinského 1039/15 Bratislava 851 01
   Martina Elmanová Topolová 969 Milovice 289 23 Česká republika
   26.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01
   28.10.2005Nové sidlo:
   Belinského 15 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Vachulík Podunajská 22 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Vachulík Podunajská 22 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.11.2005
   27.10.2005Zrušené sidlo:
   Hálova 18 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.05.1991
   01.04.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   31.03.2005Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou hracích prístrojov
   23.12.2004Noví spoločníci:
   Ján Durai Podunajská 22 Bratislava 821 06
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava 851 01
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01
   Vojtech Varga Na řádku 3172/7 Břeclav 690 02 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Durai Podunajská 22 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 15.06.1998
   22.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava 851 01
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava 851 01
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01
   Vojtech Varga Dukelských hrdinov 6 Břeclav 690 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Belinského 15 Bratislava 085 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.06.1998
   01.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.06.1998
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.05.1991
   30.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava 851 01
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava 851 01
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava 851 01
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01
   Vojtech Varga Dukelských hrdinov 6 Břeclav 690 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Belinského 15 Bratislava 085 10
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava 851 01
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava
   Jaroslav Valášek Hálova 18 Bratislava
   Vojtech Varga Dukelských hrdinov 6 Břeclav Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Valášek
   25.05.1993Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   servis a prenájom výherných prístrojov
   marketing
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou hracích prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Valášek
   24.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie hotelov a gastronomických zariadení na celom území ČSFR
   marketing, prenájom, servis a opravy zábavných a výhrených hracích automatov
   marketing, nákup a predaj spotrebného tovaru (textil, odevy, obuv), spotrebná elektronika, elektro, drogéria, galantéria, domáce a športové potreby, potravinársky tovar, hračky, kniky a časopisy
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou hracích prístrojov vrátanie podávania občerstvenia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.05.1992Noví spoločníci:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava
   Jaroslav Valášek Hálova 18 Bratislava
   Vojtech Varga Dukelských hrdinov 6 Břeclav Česká republika
   28.05.1992Zrušeny spoločníci:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava
   25 000.-Kčs Jaroslav Valášek Hálova 18 Bratislava
   Vojtech Varga Dukelských hrdinov 6 Břeclav Česká republika
   31.05.1991Nové obchodné meno:
   D U V A L, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hálova 18 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie hotelov a gastronomických zariadení na celom území ČSFR
   marketing, prenájom, servis a opravy zábavných a výhrených hracích automatov
   marketing, nákup a predaj spotrebného tovaru (textil, odevy, obuv), spotrebná elektronika, elektro, drogéria, galantéria, domáce a športové potreby, potravinársky tovar, hračky, kniky a časopisy
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou hracích prístrojov vrátanie podávania občerstvenia
   Noví spoločníci:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava
   25 000.-Kčs Jaroslav Valášek Hálova 18 Bratislava
   Vojtech Varga Dukelských hrdinov 6 Břeclav Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ