Vytvoriť faktúru

Mr. DESIGN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Mr. DESIGN
IČO 17313422
DIČ 2020292637
IČ DPH SK2020292637
Dátum vzniku 25 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Mr. DESIGN
Hlavatého 4
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 206 959 €
Zisk -6 746 €
Aktíva 53 081 €
Vlastný kapitál 10 188 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254645352
Fax(es) 0254645352
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 35,157
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 954
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 954
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 954
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,392
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 48
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 48
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 21,223
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20,618
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,618
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 605
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,121
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 190
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,931
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,811
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,911
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,900
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,157
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,441
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,885
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,885
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,746
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,716
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,190
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,190
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 28,352
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 585
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 585
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,488
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,367
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,412
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,500
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,174
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,174
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 203,807
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 206,959
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 40,405
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 163,401
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 167
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,986
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 212,450
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 32,760
D. Služby (účtová skupina 51) 128,884
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 44,633
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 33,376
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,421
4. Sociálne náklady (527, 528) 836
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,291
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,412
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,412
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 819
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,147
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,504
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,491
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 42,162
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 295
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 295
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -295
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,786
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,746
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17313422 DIČ: 2020292637 IČ DPH: SK2020292637
 • Sídlo: Mr. DESIGN, Hlavatého 4, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Júna 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava 14.07.1998
  Milan Mravčak Drotárska cesta 92 Bratislava 26.04.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Richard Čisárik 3 320 € (50%) Gorkého 7 Bratislava
  Milan Mravčak 3 320 € (50%) Drotárska cesta 92 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.04.2002Nové sidlo:
   Hlavatého 4 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Mravčak Drotárska cesta 92 Bratislava
   25.04.2002Zrušené sidlo:
   Lermontova 23 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Mravčak Martinengova 10 Bratislava
   14.07.1998Noví spoločníci:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Drotárska cesta 92 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Martinengova 10 Bratislava
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   23.07.1997Noví spoločníci:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   22.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   24.11.1994Noví spoločníci:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   23.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   24.11.1993Nové sidlo:
   Lermontova 23 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a sprostredkovateľská činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry a umenia
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   23.11.1993Zrušené sidlo:
   Radarová 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Tvorivoprodukčná, výrobná a obchodná činnosť v oblastiach priemyselného, interierového, grafického, komunikačného designu, výroba modelov a prototypov, konštrukčná a projekčná činnosť vo vzťahu ku designérskej činnosti, reklama, obchodná činnosť v oblasti interierových zariadení, bytových doplnkov, potrieb a techniky pre designérov a výtvarníkov, odbornej literatúry, tlače, kancelárskej techniky, elektroniky. Sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v predchádzajúcich oblastiach. Zahraničnoobchodná činnosť s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie.
   Zrušeny spoločníci:
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Boris Ferko Michalovská 9 Košice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.06.1991Nové obchodné meno:
   Mr. DESIGN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Radarová 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Tvorivoprodukčná, výrobná a obchodná činnosť v oblastiach priemyselného, interierového, grafického, komunikačného designu, výroba modelov a prototypov, konštrukčná a projekčná činnosť vo vzťahu ku designérskej činnosti, reklama, obchodná činnosť v oblasti interierových zariadení, bytových doplnkov, potrieb a techniky pre designérov a výtvarníkov, odbornej literatúry, tlače, kancelárskej techniky, elektroniky. Sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v predchádzajúcich oblastiach. Zahraničnoobchodná činnosť s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie.
   Noví spoločníci:
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Boris Ferko Michalovská 9 Košice
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia