Vytvoriť faktúru

EKOFARMA 222 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOFARMA 222
IČO 17313562
DIČ 2020831901
Dátum vzniku 18 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOFARMA 222
Prietrž 222
90611
Prietrž
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 639 €
Zisk 66 €
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,200
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,200
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,455
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 400
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,055
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 7,655
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,125
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 204
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 215
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 66
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 530
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 480
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 50
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,639
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,639
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,013
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 489
C. Služby (účtová skupina 51) 135
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 335
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 54
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 626
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,015
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 80
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 80
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -80
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 546
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 66
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
Files
4257298.tif
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016