Vytvoriť faktúru

PETILL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PETILL
Stav Zrušená
IČO 17313678
DIČ 2020887616
Dátum vzniku 24 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PETILL
Družstevná 6
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 5 311 €
Vlastný kapitál 5 311 €
Dátum aktualizácie údajov: 19.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,311
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,311
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,311
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,311
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,311
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,311
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,328
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,328
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 19.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 0
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 19.05.2016
Files
4250707.tif
Dátum aktualizácie údajov: 19.05.2016
 • IČO:17313678 DIČ: 2020887616
 • Sídlo: PETILL, Družstevná 6, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Júna 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.05.2016Zrušené obchodné meno:
   PETILL, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Družstevná 6 Bratislava
   24.06.1991Nové obchodné meno:
   PETILL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Družstevná 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným