Vytvoriť faktúru

Fix Trade - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Fix Trade
IČO 17313759
DIČ 2020351696
IČ DPH SK2020351696
Dátum vzniku 27 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Fix Trade
Hlinícka 6
83152
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 443 791 €
Zisk 52 766 €
Aktíva 752 190 €
Vlastný kapitál 117 054 €
Kontaktné informácie
Email fixtrade@fixtrade.sk
Webová stránka http://www.fixtrade.sk
Phone(s) +421250116311
Mobile phone(s) +421948182759, +421948218521
Fax(es) 0244648353
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 372,453
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 30,750
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 30,750
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 30,750
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 338,882
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 184
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 184
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 24,623
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,336
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,336
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,287
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 314,075
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 19,771
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 294,304
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,821
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,821
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 372,453
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,166
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 9,732
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,029
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,029
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,766
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 302,287
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 189
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 189
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 297,926
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 58,372
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58,372
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 233,995
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,813
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,604
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,107
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,172
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,172
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 446,851
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 443,791
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 55,483
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 388,196
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 112
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 376,431
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 17,765
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 145,561
D. Služby (účtová skupina 51) 144,990
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 54,447
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 40,980
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,916
4. Sociálne náklady (527, 528) 551
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,065
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,523
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,523
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,080
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 67,360
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 135,363
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,060
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,748
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2,748
XII. Kurzové zisky (663) 311
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,205
O. Kurzové straty (563) 1,587
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 618
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 855
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 68,215
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,449
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,449
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 52,766
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17313759 DIČ: 2020351696 IČ DPH: SK2020351696
 • Sídlo: Fix Trade, Hlinícka 6, 83152, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Júna 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Trnka Hlinícka 6 Bratislava 831 52 27.06.1991
  PhDr. Roman Trnka Hlinícka 6 Bratislava 831 52 19.06.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Roman Trnka 6 639 € (100%) Hlinícka 6 Bratislava 831 52
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.07.2008Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamné a marketingové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   prenájom nehnuteľností spojený poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   skladovanie
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   počítačové služby
   Noví spoločníci:
   PhDr. Roman Trnka Hlinícka 6 Bratislava 831 52
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Roman Trnka Hlinícka 6 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 19.06.2008
   03.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Trnka Hlinícka 6 Bratislava
   Mária Trnková Hlinícka 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Trnková Hlinícka 6 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 11.05.1994
   10.06.2003Nové obchodné meno:
   Fix Trade s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Trnka Hlinícka 6 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 27.06.1991
   Mária Trnková Hlinícka 6 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 11.05.1994
   09.06.2003Zrušené obchodné meno:
   Fix Trade spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Trnka Ulbrichtova 5 Bratislava
   Mária Trnková Bradáčova 5 Bratislava
   30.04.2001Nové sidlo:
   Hlinícka 6 Bratislava 831 52
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   výroba, opravy a montáž určených meradiel
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania
   elektroinštalatérstvo
   poskytovanie softvéru
   29.04.2001Zrušené sidlo:
   Hlinická 6 Bratislava 831 05
   16.12.1998Nové sidlo:
   Hlinická 6 Bratislava 831 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Trnka Hlinícka 6 Bratislava
   Mária Trnková Hlinícka 6 Bratislava
   15.12.1998Zrušené sidlo:
   Bradáčova 5 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Trnka Ulbrichtova 5 Bratislava
   Mária Trnková Bradáčova 5 Bratislava
   30.05.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   automatizované spracovanie údajov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy a predaja nehnuteľností
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   27.07.1994Noví spoločníci:
   Ing. Ján Trnka Ulbrichtova 5 Bratislava
   Mária Trnková Bradáčova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Trnka Ulbrichtova 5 Bratislava
   Mária Trnková Bradáčova 5 Bratislava
   26.07.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Trnka Ulbrichtova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Trnka Ulbrichtova 5 Bratislava
   03.05.1993Nové sidlo:
   Bradáčova 5 Bratislava 851 02
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Trnka Ulbrichtova 5 Bratislava
   02.05.1993Zrušené sidlo:
   Bradáčova 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Komplexná obchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť výrobná, reklamná, informačná činnosť vykonávaná podľa požiadaviek fyzických a právnických osôb, na ktoré má spoločnosť odbornú spôsobilosť. Zahraničná obchodná činnosť v rozsahu celého predmetu podnikania.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.06.1991Nové obchodné meno:
   Fix Trade spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bradáčova 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Komplexná obchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť výrobná, reklamná, informačná činnosť vykonávaná podľa požiadaviek fyzických a právnických osôb, na ktoré má spoločnosť odbornú spôsobilosť. Zahraničná obchodná činnosť v rozsahu celého predmetu podnikania.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Trnka Ulbrichtova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia