Vytvoriť faktúru

UNIPOL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNIPOL
Stav V likvidácii
IČO 17313953
DIČ 2020313284
IČ DPH SK2020313284
Dátum vzniku 19 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIPOL
Kapušianska 7
82102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -185 €
Kontaktné informácie
Email unipol@nextra.sk
Phone(s) 0903790291
Mobile phone(s) 0903790291
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,721
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,463
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,463
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,463
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,301
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 574
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 574
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,727
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 292
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,435
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 957
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 957
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,721
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,751
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 166,000
2. Zmena základného imania +/- 419 -161,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 500
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 500
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,436
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,436
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -185
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 970
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 870
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 931
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 931
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 341
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -402
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 100
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 91
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 51
D. Služby (účtová skupina 51) 35
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -91
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -86
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 14
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -105
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 80
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 80
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -185
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17313953 DIČ: 2020313284 IČ DPH: SK2020313284
 • Sídlo: UNIPOL, Kapušianska 7, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Júla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mikuláš Fekete Kapušianska 7 Bratislava 02.09.1993
  Mgr. Viera Bajcsyová Svätovojtešská 41 Bratislava 10.08.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Mikuláš Fekete 2 500 € (50%) Kapušianska 7 Bratislava
  Mgr. Viera Bajcsyová 2 500 € (50%) Svätovojtešská 41 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.01.2015Nové obchodné meno:
   UNIPOL, spol. s r. o. v likvidácii
   22.01.2015Zrušené obchodné meno:
   UNIPOL, spol. s r.o.
   26.04.2014Noví spoločníci:
   Mgr. Viera Bajcsyová Svätovojtešská 442/41 Bratislava - Nové Mesto 831 03
   25.04.2014Zrušeny spoločníci:
   Viera Bajcsyová Gudernova 41 Bratislava
   10.08.2011Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Viera Bajcsyová Svätovojtešská 41 Bratislava
   09.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Viera Bajcsyová Gudernova 41 Bratislava
   20.06.2003Noví spoločníci:
   Ing. Mikuláš Fekete Kapušianska 145/7 Bratislava - Ružinov 821 02
   Viera Bajcsyová Gudernova 41 Bratislava
   19.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Viera Bajcsyová Gudernova 41 Bratislava
   Ing. Mikuláš Fekete Kapušianska 7 Bratislava
   08.03.2002Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Viera Bajcsyová Gudernova 41 Bratislava
   Ing. Mikuláš Fekete Kapušianska 7 Bratislava
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Viera Bajcsyová Gudernova 41 Bratislava
   Ing. Mikuláš Fekete Kapušianska 7 Bratislava
   02.09.1993Nové sidlo:
   Kapušianska 7 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Viera Bajcsyová Gudernova 41 Bratislava
   Ing. Mikuláš Fekete Kapušianska 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mikuláš Fekete Kapušianska 7 Bratislava
   Viera Bajcsyová Gudernova 41 Bratislava
   01.09.1993Zrušené sidlo:
   Kapušianska 7 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   dovoz a vývoz obchodného tovaru, okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie, poradenská činnosť, služby v oblasti hospodárskej výrobnej a investičnej, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu poverenia objednávateľov, popredajné služby.
   Zrušeny spoločníci:
   Viera Bajcsyová Gudernova 41 Bratislava
   Ing. Mikuláš Fekete Kapušianska 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.07.1991Nové obchodné meno:
   UNIPOL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kapušianska 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dovoz a vývoz obchodného tovaru, okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie, poradenská činnosť, služby v oblasti hospodárskej výrobnej a investičnej, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu poverenia objednávateľov, popredajné služby.
   Noví spoločníci:
   Viera Bajcsyová Gudernova 41 Bratislava
   Ing. Mikuláš Fekete Kapušianska 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia