Vytvoriť faktúru

LADY O.K. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno LADY O.K.
IČO 17313996
DIČ 2020925357
IČ DPH SK2020925357
Dátum vzniku 05 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LADY O.K.
Gercenova 29
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 41 594 €
Zisk 2 782 €
Aktíva 15 973 €
Vlastný kapitál 12 885 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264286922, 0846846954
Fax(es) 0264286922
Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 29,643
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,766
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,606
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 29,643
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,679
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 15,594
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,782
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,964
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,964
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,092
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,860
Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 41,594
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 41,594
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 37,180
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 17,692
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,405
C. Služby (účtová skupina 51) 4,680
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,200
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 203
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,414
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,817
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 648
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 648
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -648
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,766
P. Daň z príjmov (591, 595) 984
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,782
Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016