Vytvoriť faktúru

BYTOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BYTOS
IČO 17314364
DIČ 2020344546
IČ DPH SK2020344546
Dátum vzniku 21 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BYTOS
Budovateľská 19
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 85 156 €
Zisk -154 €
Aktíva 6 483 €
Vlastný kapitál -5 513 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421264288308, +421264364444, +421264368123
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,169
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,458
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 534
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 534
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,202
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,202
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,202
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,722
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,041
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 681
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 711
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 711
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,169
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,667
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 359
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 359
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 26,630
2. Ostatné fondy (427, 42X) 26,630
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -39,142
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -39,142
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -154
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,836
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,045
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,045
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,791
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 628
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 628
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,206
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,258
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,253
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 446
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 85,156
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 85,156
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 85,156
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,769
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,526
D. Služby (účtová skupina 51) 10,421
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 54,096
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 41,075
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,444
4. Sociálne náklady (527, 528) 577
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 573
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 153
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,387
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 57,209
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,581
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,581
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,581
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 806
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -154
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
 • IČO:17314364 DIČ: 2020344546 IČ DPH: SK2020344546
 • Sídlo: BYTOS, Budovateľská 19, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Marca 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marek Marsovszki Bratislava 851 10 12.09.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Marek Marsovszki 6 640 € (100%) Bratislava 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.11.2016Noví spoločníci:
   Marek Marsovszki Hraničiarska 8/13 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Marsovszki Hraničiarska 8/13 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 12.09.2016
   09.12.2015Nové sidlo:
   Budovateľská 19 Bratislava 821 08
   21.04.1993Nové predmety činnosti:
   elektroinštalatérstvo
   murárstvo
   obkladačské práce
   vodoinštalatérstvo
   plynoištalatérstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.03.1991Nové obchodné meno:
   BYTOS, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným