Vytvoriť faktúru

KARLOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KARLOS
IČO 17314372
DIČ 2020344535
IČ DPH SK2020344535
Dátum vzniku 21 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KARLOS
Drobného 14
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 82 134 €
Zisk -7 702 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421264367733
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 56,036
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,681
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,681
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,681
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 48,304
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 25,039
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 20,210
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,829
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 21,323
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 21,299
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,299
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 24
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,942
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 591
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,351
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,051
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,051
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 56,036
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -162,397
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 646
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 646
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 18,693
2. Ostatné fondy (427, 42X) 18,693
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -180,673
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 196
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -180,869
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,702
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 217,603
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 377
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 377
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 129,030
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,268
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,268
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -258
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 608
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,788
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 115,624
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 88,196
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 830
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 830
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 82,134
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 435
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 81,699
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 89,368
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 335
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,762
D. Služby (účtová skupina 51) 44,609
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 25,659
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,802
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,787
4. Sociálne náklady (527, 528) 70
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,228
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,228
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 620
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,234
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,428
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 468
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 467
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -468
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,702
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,702
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17314372 DIČ: 2020344535 IČ DPH: SK2020344535
 • Sídlo: KARLOS, Drobného 14, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Marca 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Daniel Pittner Nejedlého 9 Bratislava 28.05.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Daniel Pittner 6 639 € (100%) Nejedlého 9 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.11.2004Noví spoločníci:
   Daniel Pittner Nejedlého 9 Bratislava 841 02
   08.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Daniel Pittner Nejedlého 9 Bratislava
   21.06.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   elektroinštalatérstvo
   15.02.1995Noví spoločníci:
   Daniel Pittner Nejedlého 9 Bratislava
   14.02.1995Zrušeny spoločníci:
   DUOS, družstvo údržby opráv a služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   28.05.1993Nový štatutárny orgán:
   Daniel Pittner Nejedlého 9 Bratislava
   27.05.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Igaz Saratovská 5 Bratislava
   15.03.1993Nové sidlo:
   Drobného 14 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   Stolárstvo
   Klampiarstvo
   Vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
   Murárstvo
   Vodoinštalatérstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Igaz Saratovská 5 Bratislava
   14.03.1993Zrušené sidlo:
   Trieda L.Novomestského 30 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   oprava bytového, domového a energetického fondu
   stolárske práce, výroba a predaj stolárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.03.1991Nové obchodné meno:
   KARLOS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trieda L.Novomestského 30 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   oprava bytového, domového a energetického fondu
   stolárske práce, výroba a predaj stolárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   DUOS, družstvo údržby opráv a služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia