Vytvoriť faktúru

THERMIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno THERMIS
IČO 17314381
DIČ 2020342841
IČ DPH SK2020342841
Dátum vzniku 21 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo THERMIS
Furmanská 7
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 326 368 €
Zisk 15 660 €
Aktíva 231 187 €
Vlastný kapitál 124 474 €
Kontaktné informácie
Email thermis@stonline.sk
Webová stránka http://www.thermis.sk
Phone(s) +421264534257
Fax(es) 0264534258
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 239,569
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 180,503
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 180,503
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 33,094
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 141,909
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 59,066
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 45
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,180
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15,150
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,150
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 30
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 43,841
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,528
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 31,313
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 239,569
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 140,134
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 29,296
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 29,296
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 88,538
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 101,441
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -12,903
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,660
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 99,435
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,236
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 2,032
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,222
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 3,982
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 60,915
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 25,842
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,388
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,388
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,425
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,723
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,306
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,442
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,442
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 326,368
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 326,368
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 322,227
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,141
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 300,715
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 108,652
D. Služby (účtová skupina 51) 95,698
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 75,409
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 55,013
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18,598
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,798
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,985
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,826
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,826
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,145
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,653
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 117,877
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,999
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,677
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,677
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 322
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,998
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,655
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,995
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,995
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,660
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17314381 DIČ: 2020342841 IČ DPH: SK2020342841
 • Sídlo: THERMIS, Furmanská 7, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Marca 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Holubek Marianska 69 Stupava 900 31 15.03.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Holubek 6 640 € (100%) Marianska 69 Stupava 900 31
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.11.2012Zrušeny spoločníci:
   Ján Papánek Nám. Hraničiarov 19/b Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Papánek Nám. Hraničiarov 19/b Bratislava
   15.03.2007Nové sidlo:
   Furmanská 7 Bratislava - Lamač 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Holubek Marianska 69 Stupava 900 31
   14.03.2007Zrušené sidlo:
   Furmanská 2 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Holubek Kpt. Rašu 33 Bratislava
   23.04.1999Noví spoločníci:
   Jozef Holubek Marianska 69 Stupava 900 31
   Ján Papánek Nám. Hraničiarov 19/b Bratislava
   22.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Jozef Holubek Kpt. Rašu 3 Bratislava 841 02
   Ján Papánek Nám. Hraničiarov 19/b Bratislava
   30.10.1996Noví spoločníci:
   Jozef Holubek Kpt. Rašu 3 Bratislava 841 02
   Ján Papánek Nám. Hraničiarov 19/b Bratislava
   29.10.1996Zrušeny spoločníci:
   DUOS družstvo služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   Jozef Holubek Kpt. Rašu 3 Bratislava 841 02
   Ján Papánek Nám. Hraničiarov 19/b Bratislava
   07.03.1995Noví spoločníci:
   Jozef Holubek Kpt. Rašu 3 Bratislava 841 02
   Ján Papánek Nám. Hraničiarov 19/b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Holubek Kpt. Rašu 33 Bratislava
   Ján Papánek Nám. Hraničiarov 19/b Bratislava
   06.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Holúbek Kpt. Rašu 33 Bratislava
   30.11.1993Nové sidlo:
   Furmanská 2 Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.11.1993Zrušené sidlo:
   K. Ádlera 1 Bratislava 842 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   17.05.1993Nové sidlo:
   K. Ádlera 1 Bratislava 842 04
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
   vodoinštalatérstvo
   montáž a opravy vyhradených plynových zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   staviteľstvo
   elektroinštalatérstvo
   plynoinštalatérstvo
   Noví spoločníci:
   DUOS družstvo služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Holúbek Kpt. Rašu 33 Bratislava
   16.05.1993Zrušené sidlo:
   K. Ádlera 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   servis, opravy a rekonštrukcie technologických častí plynových a olejových kotolní a odovzdávacích staníc tepla
   opravy inžinierskych sietí (ústredné kúrenie, teplá úžitková voda, studená voda, kanalizácia) -zemné a búracie práce -izolátorske práce -konečné úpravy povrchov -kúrenárske a vodárske práce
   servis plynových horákov
   servis regulačných staníc plynu
   chemická úprava vody, meranie účinnosti spaľovania v kotloch
   technicko-poradenská služba technológie kotolní, OST, vykurovacích sústav a inžinierskych sieti
   servis meracej a regulačnej techniky a OST
   doplnkové montáže a stavebné práce podľa dohody
   výroba zámočníckych prvkov a doplnkov
   Zrušeny spoločníci:
   DUOS, družstvo údržby, opráv a služieb Hanulová 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.03.1991Nové obchodné meno:
   THERMIS, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   K. Ádlera 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   servis, opravy a rekonštrukcie technologických častí plynových a olejových kotolní a odovzdávacích staníc tepla
   opravy inžinierskych sietí (ústredné kúrenie, teplá úžitková voda, studená voda, kanalizácia) -zemné a búracie práce -izolátorske práce -konečné úpravy povrchov -kúrenárske a vodárske práce
   servis plynových horákov
   servis regulačných staníc plynu
   chemická úprava vody, meranie účinnosti spaľovania v kotloch
   technicko-poradenská služba technológie kotolní, OST, vykurovacích sústav a inžinierskych sieti
   servis meracej a regulačnej techniky a OST
   doplnkové montáže a stavebné práce podľa dohody
   výroba zámočníckych prvkov a doplnkov
   Noví spoločníci:
   DUOS, družstvo údržby, opráv a služieb Hanulová 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia