Vytvoriť faktúru

ADOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ADOS
IČO 17314526
DIČ 2020296916
IČ DPH SK2020296916
Dátum vzniku 08 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADOS
Pri Suchom mlyne 10
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 151 468 €
Zisk -34 948 €
Aktíva 243 518 €
Vlastný kapitál 11 470 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254650371, +421254650372, +421254650373, +421254651061, +421254651062, +421254651063
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 211,435
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 211,240
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,007
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 195
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,310
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,969
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,312
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 228,745
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -23,380
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 54,704
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 54,704
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 913
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,497
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -46,546
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -34,948
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 252,125
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,260
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 250,400
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,839
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,248
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,507
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 244,806
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 465
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 151,468
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 151,228
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 240
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 184,554
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,069
C. Služby (účtová skupina 51) 139,795
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 16,637
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,116
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 11,711
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,226
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -33,086
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 364
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5
XI. Kurzové zisky (663) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 907
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 22
M. Nákladové úroky (562) 236
N. Kurzové straty (563) 22
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 627
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -902
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -33,988
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -34,948
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17314526 DIČ: 2020296916 IČ DPH: SK2020296916
 • Sídlo: ADOS, Pri Suchom mlyne 10, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Marca 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava 08.03.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Andrej Oravec 54 704 € (100%) Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.05.2005Nové sidlo:
   Pri Suchom mlyne 10 Bratislava 811 04
   16.05.2005Zrušené sidlo:
   Letná 1 Bratislava 831 03
   30.09.2003Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava Vznik funkcie: 08.03.1991
   29.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava Skončenie funkcie: 27.01.2003
   25.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   24.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   11.06.1999Nové sidlo:
   Letná 1 Bratislava 831 03
   10.06.1999Zrušené sidlo:
   Račianska 109/c Bratislava 831 02
   13.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava Skončenie funkcie: 27.01.2003
   12.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   21.04.1993Nové sidlo:
   Račianska 109/c Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   leasing tovarov
   realitná kancelária - sprostred., nákup a predaj nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   prekladateľstvo a tlmočníctvo
   veľkoobchodná činnosť - nákup, predaj a distribúcia liečivých prípravkov, diagnostík a spotrebného zdravotníckeho materiálu
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   20.04.1993Zrušené sidlo:
   Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí a služieb
   maloobchodný nákup a predaj a činnosť s tým súvisiaca /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   sprostredkovanie dovozu a vývozu vecí a služieb obchodným a iným organizáciam prostredníctvom organizácií zabezpečujúcich zahranično-obchodnú činnosť
   dovoz a vývoz vecí a služieb, zariadení a vybavení a propagačných výrobkov /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   poskytovanie služieb spočívajúcich:
   a/ vo vykonávaní technicko-poradenskej a konzultačnej činnosti
   b/ v poskytovaní tlmočníckych a prekladateľských služieb /nie podľa zákona o znalcoch a tlmočníkoch/
   c/ v propagácii a marketingu
   poskytovanie služieb zahraničným osobám v ČSFR a v zahraničí v rozsahu bodu 1 až 5
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.03.1991Nové obchodné meno:
   ADOS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí a služieb
   maloobchodný nákup a predaj a činnosť s tým súvisiaca /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   sprostredkovanie dovozu a vývozu vecí a služieb obchodným a iným organizáciam prostredníctvom organizácií zabezpečujúcich zahranično-obchodnú činnosť
   dovoz a vývoz vecí a služieb, zariadení a vybavení a propagačných výrobkov /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   poskytovanie služieb spočívajúcich:
   a/ vo vykonávaní technicko-poradenskej a konzultačnej činnosti
   b/ v poskytovaní tlmočníckych a prekladateľských služieb /nie podľa zákona o znalcoch a tlmočníkoch/
   c/ v propagácii a marketingu
   poskytovanie služieb zahraničným osobám v ČSFR a v zahraničí v rozsahu bodu 1 až 5
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia