Vytvoriť faktúru

COMMERCIUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno COMMERCIUM
IČO 17314682
DIČ 2020298291
IČ DPH SK2020298291
Dátum vzniku 23 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMMERCIUM
Bajkalská 5/A
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 514 132 €
Zisk 15 899 €
Kontaktné informácie
Email commercium@commercium.sk
Phone(s) 0244257831, 0244459855
Fax(es) 0244257831
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 130,802
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 130,802
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 45,835
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 121,772
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 85,820
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,457
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,811
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 252,574
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,243
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 705
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 15,899
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 229,331
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 15,184
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 178,540
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 101,871
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5,712
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 18,817
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 52,140
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,205
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 31,402
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 514,132
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 291,443
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 200,068
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 20,417
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,204
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 483,696
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 216,538
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,355
C. Služby (účtová skupina 51) 150,525
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 48,734
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,135
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 26,986
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 9,719
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 3,417
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,287
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 30,436
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 104,093
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,987
M. Nákladové úroky (562) 4,548
N. Kurzové straty (563) 561
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 878
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,987
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 24,449
P. Daň z príjmov (591, 595) 8,550
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 15,899
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17314682 DIČ: 2020298291 IČ DPH: SK2020298291
 • Sídlo: COMMERCIUM, Bajkalská 5/A, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Emília Lörinczová Letecká 10 Bratislava 831 03 24.11.1997
  Mgr. Lucia Lörinczová Záhradnícka 4 Bratislava 811 08 29.06.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Emília Lörinczová 5 643 € (85%) Letecká 10 Bratislava 831 03
  Mgr. Lucia Lörinczová 996 € (15%) Záhradnícka 4 Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.08.2010Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   Noví spoločníci:
   Mgr. Lucia Lörinczová Záhradnícka 4 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Lucia Lörinczová Záhradnícka 4 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 29.06.2010
   30.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Lucia Lörinczová Záhradnícka 4 Bratislava 811 08
   08.10.2005Nové obchodné meno:
   COMMERCIUM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 5/A Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti polygrafie
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   kresličské a grafické práce na počítači
   automatizované spracovanie údajov a dát
   administratívne práce
   administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovávaním a zoraďovaním informácií
   prieskum trhu a verejnej mienky
   činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Lucia Lörinczová Záhradnícka 4 Bratislava 811 08
   07.10.2005Zrušené obchodné meno:
   COMMERCIUM spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Letecká 10 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   vývoz a dovoz obchodného a neobchodného tovaru, okrem vecí, na ktoré sa vzťahujú osobitné povolenia
   polygrafické služby
   vydávateľská a zastupiteľská činnosť
   agentúra služby
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v nadväznosti na prvý až priaty odstavec
   Zrušeny spoločníci:
   Lucia Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   09.06.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Emília Lörinczová Letecká 10 Bratislava 831 03
   Lucia Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   08.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Lucia Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   JUDr. Emília Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   Michael Dutzi Hadersfelderstrasse 19 Kritzendorf Rakúsko
   24.11.1997Noví spoločníci:
   Lucia Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   JUDr. Emília Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   Michael Dutzi Hadersfelderstrasse 19 Kritzendorf Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Emília Lörinczová Letecká 10 Bratislava 831 03
   23.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Viera Burdová Slnečná 108 Šoporňa
   JUDr. Emília Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   Michael Dutzi Hadersfelderstrasse 19 Kritzendorf Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Emília Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   16.02.1995Nové sidlo:
   Letecká 10 Bratislava 831 03
   15.02.1995Zrušené sidlo:
   Hontianska 7 Bratislava 821 09
   21.09.1992Nové sidlo:
   Hontianska 7 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   vývoz a dovoz obchodného a neobchodného tovaru, okrem vecí, na ktoré sa vzťahujú osobitné povolenia
   polygrafické služby
   vydávateľská a zastupiteľská činnosť
   agentúra služby
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v nadväznosti na prvý až priaty odstavec
   Noví spoločníci:
   Viera Burdová Slnečná 108 Šoporňa
   JUDr. Emília Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Emília Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   20.09.1992Zrušené sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ vývoz a dovoz obchodného a neobchodného tovaru, okrem vecí, na ktoré sa vzťahujú osobitné povolenia
   b/ polygrafické služby
   c/ vydávateľská a zastupiteľská činnosť
   d/ agentúrne služby
   e/ poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v nadväznosti na a/ až d/.
   Zrušeny spoločníci:
   Margaréta Gronychová Lackova 7 Bratislava
   JUDr. Emília Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.04.1991Nové obchodné meno:
   COMMERCIUM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ vývoz a dovoz obchodného a neobchodného tovaru, okrem vecí, na ktoré sa vzťahujú osobitné povolenia
   b/ polygrafické služby
   c/ vydávateľská a zastupiteľská činnosť
   d/ agentúrne služby
   e/ poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v nadväznosti na a/ až d/.
   Noví spoločníci:
   Margaréta Gronychová Lackova 7 Bratislava
   JUDr. Emília Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   Michael Dutzi Hadersfelderstrasse 19 Kritzendorf Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia