Vytvoriť faktúru

WIGO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno WIGO
IČO 17314950
DIČ 2020350101
IČ DPH SK2020350101
Dátum vzniku 21 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WIGO
Májová 21
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 777 587 €
Zisk 26 554 €
Vlastný kapitál 156 254 €
Kontaktné informácie
Email office@wigo.sk
Webová stránka http://www.wigo.sk
Phone(s) +421262411202
Fax(es) 0262240942
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 233,463
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 53,359
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 53,359
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 53,359
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 177,062
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 117,623
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 105,330
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 105,330
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,483
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,810
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 59,439
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 585
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 58,854
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,042
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,042
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 233,463
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 217,842
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,327
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,327
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 176,683
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 261,334
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -84,651
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,554
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 34,405
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,041
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,041
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 29,056
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 21,054
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,054
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 479
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,523
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,308
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,308
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) -18,784
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) -18,784
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 777,586
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 777,587
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 771,527
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,060
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 741,264
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 546,005
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,284
D. Služby (účtová skupina 51) 78,534
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 65,566
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 47,026
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18,288
4. Sociálne náklady (527, 528) 252
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 696
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 25,486
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 25,486
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,693
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 36,323
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 132,764
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,151
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,260
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,260
O. Kurzové straty (563) 25
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 866
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,145
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 34,178
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,624
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,624
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,554
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17314950 DIČ: 2020350101 IČ DPH: SK2020350101
 • Sídlo: WIGO, Májová 21, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Marca 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Roman Mader Baumgasse 60/57 Wien 1030 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 19 Bratislava 841 02 03.07.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Roman Mader 1 328 € (10%) Baumgasse 60/57 Wien 1030 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 19 Bratislava 841 02
  Wilhelm Gottschligg, Ges.m.b.H., 11 950 € (90%) Brunn am Gebirge Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Roman Mader Baumgasse 60/57 Wien 1030 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 19 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 03.07.2000
   23.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Mader Baumgasse 60/57 Wien 1030 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 19 Bratislava 841 02
   11.08.2000Nové predmety činnosti:
   výskum trhu a verejnej mienky
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Wilhelm Gottschligg, Ges.m.b.H., Wienerstrasse 97 Brunn am Gebirge Rakúska republika
   Roman Mader Baumgasse 60/57 Wien 1030 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Mader Baumgasse 60/57 Wien 1030 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 19 Bratislava 841 02
   10.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Wilhelm Gottschligg, Ges.m.b.H., Wienerstrasse 97 Brunn am Gebirge Rakúska republika
   Daniela Glatzová Na Hrebienku 31 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Glatzová Na Hrebienku 31 Bratislava 811 02
   06.10.1998Noví spoločníci:
   Wilhelm Gottschligg, Ges.m.b.H., Wienerstrasse 97 Brunn am Gebirge Rakúska republika
   Daniela Glatzová Na Hrebienku 31 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniela Glatzová Na Hrebienku 31 Bratislava 811 02
   05.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Wilhelm Gottschligg, Ges.m.b.H., Neugasse 22 Rakúsko Rakúsko
   Daniela Glatzová Račianska 87 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.11.1994Nové obchodné meno:
   WIGO s.r.o.
   27.11.1994Zrušené obchodné meno:
   Wilhelm Gottschligg, spol. s r.o.
   30.09.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj dreva, paliet, drevených výrobkov, poloproduktov z dreva, drevených obkladov, obalov, výrobkov z umelej hmoty, kovových výrobkov, poloproduktov z kovu a pomocných skladových prostriedkov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod s drevom, drevenými výrobkami, a paletami, poloproduktmi z dreva, drevenými obkladmi a obalmi, výrobkami z umelej hmoty, kovovými výrobkami, poloproduktami z kovu a pomocnými skladovými prostriedkami ako i ďalšími výrobkami, ako i transport horeuvedených výrobkov a všetky činnosti v súvislosti s predmetom podnikania.
   účasť na podnikoch s podobným predmetom podnikania
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.03.1991Nové obchodné meno:
   Wilhelm Gottschligg, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Májová 21 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s drevom, drevenými výrobkami, a paletami, poloproduktmi z dreva, drevenými obkladmi a obalmi, výrobkami z umelej hmoty, kovovými výrobkami, poloproduktami z kovu a pomocnými skladovými prostriedkami ako i ďalšími výrobkami, ako i transport horeuvedených výrobkov a všetky činnosti v súvislosti s predmetom podnikania.
   účasť na podnikoch s podobným predmetom podnikania
   Noví spoločníci:
   Wilhelm Gottschligg, Ges.m.b.H., Neugasse 22 Rakúsko Rakúsko
   Daniela Glatzová Račianska 87 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia