Vytvoriť faktúru

ATEPOL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ATEPOL
Stav V likvidácii
IČO 17315212
DIČ 2020351740
Dátum vzniku 16 Mája 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ATEPOL
Hviezdna 38
82106
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -101 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,980
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,980
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,044
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,044
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 9,626
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 9,626
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,626
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,310
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 73
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,237
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,980
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,863
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 104,561
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 104,561
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -77,597
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -77,597
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -101
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -9,883
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) -9,883
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -9,883
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -29
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -101
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -101
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
3913373.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17315212 DIČ: 2020351740
 • Sídlo: ATEPOL, Hviezdna 38, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Mája 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.08.2000Nové obchodné meno:
   ATEPOL, a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   31.07.2000Zrušené obchodné meno:
   ATEPOL, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Ondek - člen Rajčianska 34 Bratislava
   Ing. Ivan Oravec - člen Janské-ho 10 Nitra
   Ing.Juraj Paľa - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Rajčianska 42 Bratislava
   12.03.1996Nové obchodné meno:
   ATEPOL, a.s.
   Nové sidlo:
   Hviezdna 38 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Ondek - člen Rajčianska 34 Bratislava
   Ing. Ivan Oravec - člen Janské-ho 10 Nitra
   Ing.Juraj Paľa - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Rajčianska 42 Bratislava
   11.03.1996Zrušené obchodné meno:
   Agrotechnopol, a. s.
   Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Ondek - člen Rajčianska 34 Bratislava
   Ing. Ivan Oravec - člen Janské-ho 10 Nitra
   Ing.Juraj Paľa - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Rajčianska 42 Bratislava
   30.05.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Ondek - člen Rajčianska 34 Bratislava
   Ing. Ivan Oravec - člen Janské-ho 10 Nitra
   Ing.Juraj Paľa - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Rajčianska 42 Bratislava
   29.05.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.Juraj Paľa - generálny riaditeľ Rajčianska 42 Bratislava
   Ing. Štefan Repka Waryn-ského 11 Bratislava
   Ing. Ján Slančík Dubové 38 Dubové
   Ing. Tibor Soták Gogoľova 19 Michalovce
   Ing. Zoltán Szitás Kuklov-ská 76 Bratislava
   06.10.1993Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti, organizačné a ekonomické poradenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing.Juraj Paľa - generálny riaditeľ Rajčianska 42 Bratislava
   Ing. Ján Slančík Dubové 38 Dubové
   Ing. Tibor Soták Gogoľova 19 Michalovce
   05.10.1993Zrušené sidlo:
   Kalininova 17 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   I. Zahranično-obchodfná činnosť:
   vývoz a dovoz strojov, zariadení a technologických liniek, poľnohospodárskych produktov a iných tovarov družstevných organizácií
   poskytovanie projekčných, montážnych, šéfmontážnych, servisných služieb a technickej pomoci zahraničným a tuzemským osobám
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť pre družstevné organizácie
   účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom a obchodnom podnikaní
   II. Predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava alebo iné spracovanie predávaného tovaru a poskytovanie služieb s predajom súvisiacich
   III.Vykonávanie výmenných akcií
   IV. V nadväznosti na predmet podnikania je akciová spoločnosť oprávnená:
   vykonávať zvláštne obchodné operácie, predovšetkým reexporty, viazané obchody, leasingové operácie, kompletačné dovozy a vývozy
   vykonávať všetky činnosti vyplývajúce zo zmlúv o spolupráci uzatvorených s jednotlivými účastinármi
   poskytovať komplexné služby iným čs. právnym subjektom v rámci vymedzeného predmetu podnikania
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Huľo Rudnovičova 20 Stakčín
   Ing. Jozef Lukáč Vrbovecká 56 Michalovce
   Ing. Juraj Mészároš Hlavná 50 Šamorín
   Ing.Juraj Paľa - riaditeľ Rajčianska 42 Bratislava
   Ing. Jozef Schieber Damborského 2 Bratislava
   22.05.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing.Juraj Paľa - riaditeľ Rajčianska 42 Bratislava
   21.05.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Obetko - riaditeľ Drobného 17 Bratislava
   16.05.1991Nové obchodné meno:
   Agrotechnopol, a. s.
   Nové sidlo:
   Kalininova 17 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   I. Zahranično-obchodfná činnosť:
   vývoz a dovoz strojov, zariadení a technologických liniek, poľnohospodárskych produktov a iných tovarov družstevných organizácií
   poskytovanie projekčných, montážnych, šéfmontážnych, servisných služieb a technickej pomoci zahraničným a tuzemským osobám
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť pre družstevné organizácie
   účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom a obchodnom podnikaní
   II. Predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava alebo iné spracovanie predávaného tovaru a poskytovanie služieb s predajom súvisiacich
   III.Vykonávanie výmenných akcií
   IV. V nadväznosti na predmet podnikania je akciová spoločnosť oprávnená:
   vykonávať zvláštne obchodné operácie, predovšetkým reexporty, viazané obchody, leasingové operácie, kompletačné dovozy a vývozy
   vykonávať všetky činnosti vyplývajúce zo zmlúv o spolupráci uzatvorených s jednotlivými účastinármi
   poskytovať komplexné služby iným čs. právnym subjektom v rámci vymedzeného predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Huľo Rudnovičova 20 Stakčín
   Ing. Jozef Lukáč Vrbovecká 56 Michalovce
   Ing. Juraj Mészároš Hlavná 50 Šamorín
   Ing. Pavel Obetko - riaditeľ Drobného 17 Bratislava
   Ing. Štefan Repka Waryn-ského 11 Bratislava
   Ing. Jozef Schieber Damborského 2 Bratislava
   Ing. Zoltán Szitás Kuklov-ská 76 Bratislava