Vytvoriť faktúru

VYSTAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VYSTAR
Stav Zrušená
IČO 17315468
DIČ 2020311579
Dátum vzniku 12 Apríla 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo VYSTAR
Nám. 4.
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17315468 DIČ: 2020311579
 • Sídlo: VYSTAR, Nám. 4., Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Apríla 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.10.2013Zrušené obchodné meno:
   VYSTAR, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Nám. 4. apríla 8 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   stavebná činnosť, odbor pozemného staviteľstva, inžinierskeho staviteľstva včetne montážnych prác a dopravy. Stavebná činnosť bude zameraná na výstavbu nových stavebných objektov, na rekonštrukcie a modernizácie, na opravy a údržbu včetne pamiatkovej obnovy a to v nasledovných oboroch stavebných objektov:
   budovy občianskej výstavby
   haly občianskej výstavby
   budovy pre bývanie
   haly pre výrobu a služby
   objekty pozemné zvláštne
   komunikácie pozemné
   plochy a úpravy územia
   stavebné práce výrobnej povahy budú zamerané na práce stavebné pri budovaní technologických zariadení v stavebníctve:
   vykonávanie ochrany konštrukcie - metalizácia ochranná renovačná, čistenie fasád a pamiatkových objektov
   obchodná činnosť vrátane zahraničnej
   vykonávanie skúšobníckej činnosti, overenie a meranie stavebných tepelnoizolačných hmôt, materiálov a technológie výroby, ako aj meranie toxicity stavebných hmôt v zmysle stavebného zákona a hygienických noriem
   vykonávanie výstavno-propagačnej činnosti vrátane reklamy a produkcie
   vykonávanie akustických meraní, návrhy a výroba akustických prvkov vrátane montáže
   vykonávanie reštaurátorských prác, umelecko-remeselných prác, obnovy pamiatok a rekonštrukcií objektov
   vykonávanie výskumno-vývojovej činnosti a vytvorenie výskumnej základne
   informačná činnosť v odvetví stavebníctva
   reprografická a vydavateľská činnosť vydávanie neperiodickej tlače
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Gabriel Bartošek Malinovského 1172 Senica
   Ing. Tibor Čulák - podpredseda Drotárska 41 Bratislava
   Ing. Ondrej Ferkov - predseda 29. augusta 38 Bratislava
   Ing. Štefan Flimel Gwerkovej 12 Bratislava
   Mária Hájková Drotárska 37 Bratislava
   Ing. Ján Longauer Záhradnícka 4 Bratislava
   Jozef Páleník Kpt. Rašu 35 Bratislava
   Ing. Milan Petrík Drotárska 41 Bratislava
   JUDr. Ján Vician M. Majerovej 15 Bratislava
   12.04.1991Nové obchodné meno:
   VYSTAR, a.s.
   Nové sidlo:
   Nám. 4. apríla 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   stavebná činnosť, odbor pozemného staviteľstva, inžinierskeho staviteľstva včetne montážnych prác a dopravy. Stavebná činnosť bude zameraná na výstavbu nových stavebných objektov, na rekonštrukcie a modernizácie, na opravy a údržbu včetne pamiatkovej obnovy a to v nasledovných oboroch stavebných objektov:
   budovy občianskej výstavby
   haly občianskej výstavby
   budovy pre bývanie
   haly pre výrobu a služby
   objekty pozemné zvláštne
   komunikácie pozemné
   plochy a úpravy územia
   stavebné práce výrobnej povahy budú zamerané na práce stavebné pri budovaní technologických zariadení v stavebníctve:
   vykonávanie ochrany konštrukcie - metalizácia ochranná renovačná, čistenie fasád a pamiatkových objektov
   obchodná činnosť vrátane zahraničnej
   vykonávanie skúšobníckej činnosti, overenie a meranie stavebných tepelnoizolačných hmôt, materiálov a technológie výroby, ako aj meranie toxicity stavebných hmôt v zmysle stavebného zákona a hygienických noriem
   vykonávanie výstavno-propagačnej činnosti vrátane reklamy a produkcie
   vykonávanie akustických meraní, návrhy a výroba akustických prvkov vrátane montáže
   vykonávanie reštaurátorských prác, umelecko-remeselných prác, obnovy pamiatok a rekonštrukcií objektov
   vykonávanie výskumno-vývojovej činnosti a vytvorenie výskumnej základne
   informačná činnosť v odvetví stavebníctva
   reprografická a vydavateľská činnosť vydávanie neperiodickej tlače
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Gabriel Bartošek Malinovského 1172 Senica
   Ing. Tibor Čulák - podpredseda Drotárska 41 Bratislava
   Ing. Ondrej Ferkov - predseda 29. augusta 38 Bratislava
   Ing. Štefan Flimel Gwerkovej 12 Bratislava
   Mária Hájková Drotárska 37 Bratislava
   Ing. Ján Longauer Záhradnícka 4 Bratislava
   Jozef Páleník Kpt. Rašu 35 Bratislava
   Ing. Milan Petrík Drotárska 41 Bratislava
   JUDr. Ján Vician M. Majerovej 15 Bratislava