Vytvoriť faktúru

NIVERS, komanditná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NIVERS, komanditná
IČO 17315531
DIČ 2020332446
Dátum vzniku 24 Apríla 1991
Právna forma Komanditná spoločnosť
Sídlo NIVERS, komanditná
Rozmarínova 12
94201
Šurany
Finančné informácie
Zisk -202 €
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,043
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,296
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,714
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 9,043
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,043
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 664
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 664
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 17,875
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -9,294
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -202
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 150
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 143
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -150
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -143
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 52
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 52
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -52
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -202
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -202
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015