Vytvoriť faktúru

COMTEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno COMTEX
IČO 17315646
DIČ 2020325395
IČ DPH SK2020325395
Dátum vzniku 30 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMTEX
Prievozská 14/A
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 37 517 €
Zisk 1 054 €
Aktíva 12 117 €
Vlastný kapitál 8 945 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244452154, 0244452159, 0244452164, 0244452175, 0250221219, 0253418337, 0254647447, 0905262945
Mobile phone(s) +421903244607, +421905262945, 0905262945
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 19,603
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 11,778
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,778
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,077
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) -144
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 313
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 689
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 20,680
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,048
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 355
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,054
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,632
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,632
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 484
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,759
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,389
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 37,517
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,153
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 29,511
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,853
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 35,429
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,313
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 380
C. Služby (účtová skupina 51) 6,825
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 19,045
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 344
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,915
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,607
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,088
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,146
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 74
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 74
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -74
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,014
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,054
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17315646 DIČ: 2020325395 IČ DPH: SK2020325395
 • Sídlo: COMTEX, Prievozská 14/A, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miloš Velebný Jasovská 41 Bratislava 851 07 30.05.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miloš Velebný 6 639 € (100%) Jasovská 41 Bratislava 851 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.01.2003Nové obchodné meno:
   COMTEX, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Velebný Jasovská 41 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 30.05.1991
   13.01.2003Zrušené obchodné meno:
   COMTEX, spol.s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Velebný Jasovská 41 Bratislava 851 07
   27.09.2000Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Velebný Jasovská 41 Bratislava 851 07
   26.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Ondrus Andreja Mráza 17 Bratislava 821 03
   Ing. Miloš Velebný Jasovská 41 Bratislava 851 07
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Ondrus Andreja Mráza 17 Bratislava 821 03
   Ing. Miloš Velebný Jasovská 41 Bratislava 851 07
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Ondrus Andreja Mráza 17 Bratislava 821 03
   Ing. Miloš Velebný Jasovská 41 Bratislava 851 07
   24.06.1997Noví spoločníci:
   Miroslav Ondrus Andreja Mráza 17 Bratislava 821 03
   Ing. Miloš Velebný Jasovská 41 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Velebný Jasovská 41 Bratislava 851 07
   23.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Ondrus Andreja Mráza 17 Bratislava 821 03
   Ing. Juraj Pilko Martinčekova 5 Bratislava
   Ing. Miloš Velebný Lunačarského 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Velebný Jasovská 41 Bratislava
   13.02.1997Nové sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 09
   12.02.1997Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   12.03.1993Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná, inžinierska a školiaca činnosť v oblasti informačných systémov a programového vybavenia
   montáž, oprava a údržba výpočtovej, kancelárskej, reprodukčnej a spotrebnej elektroniky
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov
   montáž a opravy strojných častí výpočtovej, kancelárskej, reprodukčnej a spotrebnej elektroniky
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovavanie programov na zákazku/
   servisná činnosť v oblasti softwaru a automatizovaného spracovania údajov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miloš Velebný Jasovská 41 Bratislava
   11.03.1993Zrušené sidlo:
   Martinčekova 5 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť v oblasti vysielacích staníc na základe zvláštneho povolenia Správy rádiokomunikácií Bratislava č. Z - 32/SKP- 91
   zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   obchodná činnosť
   výrobná činnosť v oblasti priemyslu
   výskumno-vývojová činnosť a inžinierska činnosť, vrátane vývoja, analýzy informačných systémov a programového vybavenia
   pedagogická činnosť
   poradenská a zastupiteľská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.05.1991Nové obchodné meno:
   COMTEX, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Martinčekova 5 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v oblasti vysielacích staníc na základe zvláštneho povolenia Správy rádiokomunikácií Bratislava č. Z - 32/SKP- 91
   zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   obchodná činnosť
   výrobná činnosť v oblasti priemyslu
   výskumno-vývojová činnosť a inžinierska činnosť, vrátane vývoja, analýzy informačných systémov a programového vybavenia
   pedagogická činnosť
   poradenská a zastupiteľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Miroslav Ondrus Andreja Mráza 17 Bratislava 821 03
   Ing. Juraj Pilko Martinčekova 5 Bratislava
   Ing. Miloš Velebný Lunačarského 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia