Vytvoriť faktúru

2U - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno 2U
IČO 17315786
DIČ 2020299732
IČ DPH SK2020299732
Dátum vzniku 24 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 2U
Martinengova 1
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 566 551 €
Zisk 1 920 €
Aktíva 460 212 €
Vlastný kapitál 274 460 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421253417109
Mobile phone(s) +421948998813, +421948975913
Fax(es) 0249202091
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 416,478
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 193,390
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 150,005
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 150,005
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 43,385
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 43,385
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 223,088
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 133,460
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 39,213
3. Výrobky (123) - /194/ 31,459
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 62,788
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 27,538
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20,942
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,942
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,549
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 47
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 62,090
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,323
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 55,767
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 416,478
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 235,981
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,954
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,954
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 829
2. Ostatné fondy (427, 42X) 829
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 220,639
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 220,639
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,920
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 59,763
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,043
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,043
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 44,781
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 23,475
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,475
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 589
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 281
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,343
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,620
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,473
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,939
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 11,939
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 120,734
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 120,734
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 525,731
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 566,551
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 172,415
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 351,996
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,320
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,801
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38,519
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 551,633
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 73,565
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 110,921
D. Služby (účtová skupina 51) 117,424
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 185,184
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 133,916
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 46,121
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,147
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,663
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 50,351
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 50,351
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,404
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,121
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,918
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 225,622
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,466
O. Kurzové straty (563) 261
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,205
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,416
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,502
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,582
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,582
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,920
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17315786 DIČ: 2020299732 IČ DPH: SK2020299732
 • Sídlo: 2U, Martinengova 1, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Libor Udvardy Martinengova 1 Bratislava 811 02 16.08.1999
  Zuzana Kováčiková Jelšova 707/26 Marianka 900 33 08.01.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Libor Udvardy 2 224 € (33.5%) Martinengova 1 Bratislava 811 02
  Zuzana Kováčiková 2 224 € (33.5%) Jelšova 707/26 Marianka 900 33
  Mgr. Helena Udvardyová 2 191 € (33%) Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.01.2010Nové obchodné meno:
   2U spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   odevná výroba
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   prenájom hnuteľných vecí
   prípravné práce k realizácii stavby
   Noví spoločníci:
   Zuzana Kováčiková Jelšova 707/26 Marianka 900 33
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Kováčiková Jelšova 707/26 Marianka 900 33
   07.01.2010Zrušené obchodné meno:
   2 U spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Kováčiková Hornádska 8 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Kováčiková Hornádska 8 Bratislava 821 07
   10.11.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Helena Udvardyová Martinengova 1 Bratislava 811 02
   09.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Udvardy Martinengova 1 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Udvardy Martinengova 1 Bratislava 811 02
   16.08.1999Nové sidlo:
   Martinengova 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Libor Udvardy Martinengova 1 Bratislava 811 02
   Ing. Ján Udvardy Martinengova 1 Bratislava 811 02
   Zuzana Kováčiková Hornádska 8 Bratislava 821 07
   15.08.1999Zrušené sidlo:
   Drotárska cesta 47 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Kováčiková Hornádska 8 Bratislava 821 07
   Libor Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava 811 02
   Ing. Ján Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava 811 02
   21.01.1999Nové obchodné meno:
   2 U spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drotárska cesta 47 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Libor Udvardy Martinengova 1 Bratislava 811 02
   Ing. Ján Udvardy Martinengova 1 Bratislava 811 02
   Zuzana Kováčiková Hornádska 8 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Kováčiková Hornádska 8 Bratislava 821 07
   Libor Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava 811 02
   Ing. Ján Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava 811 02
   20.01.1999Zrušené obchodné meno:
   FIRMA 2U, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Drotárska 47 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Libor Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   Ing. Ján Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Libor Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   Ing. Ján Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   31.08.1993Nové sidlo:
   Drotárska 47 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba a šitie textilných výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Libor Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   Ing. Ján Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   30.08.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchod /vykonávanie obchodnej činnosti/ s hudobnými nástrojmi a výrobkami odborov priemyselnej, chemickej, drevospracujúcej, stavebnej, strojárskej
   elektrotechnickej,výpočtovej, textilnej, odevnej, obuvníckej
   sklárskej, keramickej výroby, vrátane vývozu a dovozu týchto výrobkov s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platnýchprávnych predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.05.1991Nové obchodné meno:
   FIRMA 2U, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod /vykonávanie obchodnej činnosti/ s hudobnými nástrojmi a výrobkami odborov priemyselnej, chemickej, drevospracujúcej, stavebnej, strojárskej
   elektrotechnickej,výpočtovej, textilnej, odevnej, obuvníckej
   sklárskej, keramickej výroby, vrátane vývozu a dovozu týchto výrobkov s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platnýchprávnych predpisov.
   Noví spoločníci:
   Libor Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   Ing. Ján Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia