Vytvoriť faktúru

VELOSPORT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VELOSPORT
IČO 17316073
DIČ 2020311986
IČ DPH SK2020311986
Dátum vzniku 10 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VELOSPORT
Mlynarovičova 24
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 46 202 €
Zisk 1 024 €
Aktíva 79 990 €
Vlastný kapitál 10 025 €
Kontaktné informácie
Email velosport3@azet.sk
Phone(s) 0263827606, 0905430378
Mobile phone(s) 0905430378
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 83,245
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 83,024
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 72,383
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 72,383
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 559
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 37
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 5
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 517
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,082
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,134
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,948
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 221
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 221
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 83,245
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,049
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,722
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,919
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,197
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,024
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 71,798
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,060
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,060
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 70,738
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,241
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,241
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 38,827
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,493
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 171
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,006
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 398
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 398
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 46,202
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 46,202
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 41,902
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,300
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 44,132
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 30,644
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,372
D. Služby (účtová skupina 51) 5,823
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,736
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,487
4. Sociálne náklady (527, 528) 25
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 260
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 297
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,070
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,363
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 86
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 86
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -86
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,984
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,024
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
 • IČO:17316073 DIČ: 2020311986 IČ DPH: SK2020311986
 • Sídlo: VELOSPORT, Mlynarovičova 24, 85103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Martiš Súmračná 28 Bratislava 821 02 25.11.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Martiš 6 639 € (100%) Súmračná 28 Bratislava 821 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.03.1999Noví spoločníci:
   Ján Martiš Súmračná 28 Bratislava 821 02
   25.11.1997Nové sidlo:
   Mlynarovičova 24 Bratislava 851 03
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj bicyklov, doplnkov, príslušenstva a náhradných dielov, športových potrieb, odevov a obuvi
   servis bicyklov a príslušenstva
   sprostredkovanie obchodu
   reklama
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Martiš Súmračná 28 Bratislava 821 02
   10.05.1991Nové obchodné meno:
   VELOSPORT, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným