Vytvoriť faktúru

GURE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GURE
IČO 17316090
DIČ 2020925467
Dátum vzniku 16 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GURE
Rovniankova 20
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 466 €
Zisk 1 871 €
Aktíva 20 222 €
Vlastný kapitál 19 778 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,197
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,197
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,038
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,038
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,038
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,159
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,125
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 34
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,197
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,649
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 12,475
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,237
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -762
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,871
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,548
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,548
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,548
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10,466
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,466
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,466
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,972
D. Služby (účtová skupina 51) 3,600
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,962
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,410
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,494
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,866
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 75
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 75
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -75
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,419
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,548
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,548
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,871
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015