Vytvoriť faktúru

J.M.TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno J.M.TRADE
IČO 17316171
DIČ 2020327969
IČ DPH SK2020327969
Dátum vzniku 03 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J.M.TRADE
ul. 8.
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 57 405 €
Zisk -7 272 €
Kontaktné informácie
Email jmt@jmt.sk
Phone(s) 0244454361, 0243421583
Mobile phone(s) +421903788256
Fax(es) 0244451789
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 62,766
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,817
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 88
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,770
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 62,766
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,724
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 82,985
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 82,985
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) -102
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -68,550
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,272
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,042
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 53,268
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 35,321
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,375
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 264
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,308
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,774
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 57,405
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 44,384
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 13,020
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 64,214
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 29,986
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,058
C. Služby (účtová skupina 51) 15,119
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 18,007
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,809
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,241
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 10,031
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 10,030
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 9,984
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 9,872
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 112
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 47
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,762
P. Daň z príjmov (591, 595) 510
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,272
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17316171 DIČ: 2020327969 IČ DPH: SK2020327969
 • Sídlo: J.M.TRADE, ul. 8., 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Mihál ul. 8. mája 11 Bratislava 821 06 31.03.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Mihál 82 985 € (100%) ul. 8. mája 11 Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.06.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie verejného colného skladu
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Mihál ul. 8. mája 11 Bratislava 821 06
   15.06.2003Zrušeny predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Mihál ul. 8. mája 11 Bratislava 821 06
   31.03.2000Nové sidlo:
   ul. 8. mája 11 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Mihál ul. 8. mája 11 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mihál ul. 8. mája 11 Bratislava 821 06
   30.03.2000Zrušené sidlo:
   Hronská 4 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Mihál Hronská 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mihál Hronská 4 Bratislava
   29.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Mihál Hronská 4 Bratislava
   28.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Mihál Hronská 4 Bratislava
   23.04.1997Nové predmety činnosti:
   vybavovanie colných deklarácií
   zasielateľstvo
   03.12.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   02.12.1996Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   05.04.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Mihál Hronská 4 Bratislava
   04.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a cestovného ruchu
   technicko-poradenská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.05.1991Nové obchodné meno:
   J.M.TRADE spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Hronská 4 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a cestovného ruchu
   technicko-poradenská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Mihál Hronská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia