Vytvoriť faktúru

SPOJTEL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SPOJTEL
IČO 17316197
DIČ 2020333062
IČ DPH SK2020333062
Dátum vzniku 23 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPOJTEL
Tomanova 26
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 560 €
Zisk 2 021 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421902715190, +421904890448
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,759
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,440
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 69
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,250
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,759
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,229
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 5,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,939
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,731
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,021
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,530
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,530
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,503
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 8,560
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,383
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 177
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 5,486
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,370
C. Služby (účtová skupina 51) 3,661
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 48
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 407
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,074
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -648
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 93
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -93
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,981
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,021
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17316197 DIČ: 2020333062 IČ DPH: SK2020333062
 • Sídlo: SPOJTEL, Tomanova 26, 83107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Barbora Jaslovská Tomanova 26 Bratislava 831 07 10.01.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Barbora Jaslovská 5 000 € (100%) Tomanova 26 Bratislava 831 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.02.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Litecký-Šveda Rovníkova 8 Bratislava 821 03
   10.01.2008Nové sidlo:
   Tomanova 26 Bratislava 831 07
   Noví spoločníci:
   Barbora Jaslovská Tomanova 26 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Barbora Jaslovská Tomanova 26 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 10.01.2008
   09.01.2008Zrušené sidlo:
   Saratovská 3/A Bratislava 840 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Kotuliak Lachova 16 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Kotuliak Lachova 16 Bratislava
   09.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Kotuliak Lachova 16 Bratislava 851 03
   Ing. Anton Litecký-Šveda Rovníkova 8 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Horský Batkova 9 Bratislava 841 01
   Ing. Ladislav Kotuliak Lachova 16 Bratislava 851 03
   Ing. Anton Litecký-Šveda Rovníkova 8 Bratislava 821 03
   Ing. Stanislav Nýbl Osuského 38 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Klačanský Ševčenkova 20 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 11.12.2002
   30.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Kotuliak Lachova 16 Bratislava 851 03
   Ing. Anton Litecký-Šveda Rovníkova 8 Bratislava 821 03
   Ing. Stanislav Nýbl Osuského 38 Bratislava 851 03
   29.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Kotuliak Lachova 16 Bratislava 851 03
   Ing. Stanislav Nýbl Osuského 38 Bratislava 851 03
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Horský Batkova 9 Bratislava 841 01
   Ing. Ladislav Kotuliak Lachova 16 Bratislava 851 03
   Ing. Stanislav Nýbl Osuského 38 Bratislava 851 03
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Horský Batkova 9 Bratislava 841 01
   Ing. Ladislav Kotuliak Lachova 16 Bratislava 851 03
   Ing. Stanislav Nýbl Osuského 38 Bratislava 851 03
   10.06.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Klačanský Ševčenkova 20 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 11.12.2002
   09.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Horský Batkova 9 Bratislava 841 01
   Ing. Ladislav Kotuliak Lachova 16 Bratislava 851 03
   Ing. Stanislav Nýbl Osuského 38 Bratislava 851 03
   15.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Bínovský Kudlákova 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Horský Batková 9 Bratislava
   Ing. Ladislav Kotuliak Lacková 16 Bratislava
   Ing. Anton Litecký Šveda Rovníkova 8 Bratislava
   Ing. Stanislav Nýbl Thorézova 38 Bratislava
   15.10.1996Nové sidlo:
   Saratovská 3/A Bratislava 840 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Bínovský Kudlákova 1 Bratislava
   Ing. Ladislav Kotuliak Lacková 16 Bratislava
   Ing. Anton Litecký Šveda Rovníkova 8 Bratislava
   Ing. Stanislav Nýbl Thorézova 38 Bratislava
   14.10.1996Zrušené sidlo:
   Jarošova 1 Bratislava 830 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Bínovský Kudlákova 1 Bratislava
   Ing. Ladislav Kotuliak Lacková 16 Bratislava
   Ing. Anton Litecký Šveda Rovníkova 8 Bratislava
   Ing. Stanislav Nýbl Thorézova 38 Bratislava
   26.05.1993Nové obchodné meno:
   SPOJTEL spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Jarošova 1 Bratislava 830 08
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení z výnimkou činností uvedených v § 3 ods. 2 písm. h živnostenského zákona
   montáž a údržba telekomunikačných zariadení jednotnej telekomunikačnej siete:
   drôtových telekomunikačných vedení, včítane naväzujúcich káblových súborov
   telekomunikačných káblov s optickými vláknami
   analógových a digitálnych prenosových systémov
   rádioreléových trás
   vysielacích rádiových zariadení rozhlasových a televíznych pre vysielanie prevádzkovateľov zo zákona
   telefónnych ústrední radu P51, ATZ, PK, EWSD, S12
   telefónnych prístrojov
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť
   geodetická činnosť /s výnimkou výkonov overovateľov geometrických plánov a zodpovedných geodétov/
   poskytovanie softwaru /predaj tohových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   školiteľská, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti spojov
   xeroxovanie
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   prenájom priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Kotuliak Lachova 16 Bratislava
   25.05.1993Zrušené obchodné meno:
   SPOJPROJEKT - TELEKOMUNIKÁCIE spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. projektová príprava, montáž, inžinierska činnosť a výkon autorského dozoru v oblasti telekomunikácie, rádiokomunikácie, výpočtovej techniky, rozhlasu a televízie kábelovej a priemyselnej televízie, stavoprúdových rozvodov
   2. geodetická činnosť
   3. obchodná a servisná činnosť /nákup, predaj sprostredkovanie a servis/ v odboroch podľa bodu 1. vrátane elektroniky všeobecne
   4. tvorba, nákup a predaj software
   5. školiteľská, poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu bodov 1. až 4.
   6. zahraničná činnosť v rozsahu bodov 1-4
   7. reprografická činnosť
   8. ubytovacie a stravovacie služby.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.04.1991Nové obchodné meno:
   SPOJPROJEKT - TELEKOMUNIKÁCIE spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. projektová príprava, montáž, inžinierska činnosť a výkon autorského dozoru v oblasti telekomunikácie, rádiokomunikácie, výpočtovej techniky, rozhlasu a televízie kábelovej a priemyselnej televízie, stavoprúdových rozvodov
   2. geodetická činnosť
   3. obchodná a servisná činnosť /nákup, predaj sprostredkovanie a servis/ v odboroch podľa bodu 1. vrátane elektroniky všeobecne
   4. tvorba, nákup a predaj software
   5. školiteľská, poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu bodov 1. až 4.
   6. zahraničná činnosť v rozsahu bodov 1-4
   7. reprografická činnosť
   8. ubytovacie a stravovacie služby.
   Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Bínovský Kudlákova 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Horský Batková 9 Bratislava
   Ing. Ladislav Kotuliak Lacková 16 Bratislava
   Ing. Anton Litecký Šveda Rovníkova 8 Bratislava
   Ing. Stanislav Nýbl Thorézova 38 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia