Vytvoriť faktúru

MTB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MTB
Stav Zrušená
IČO 17316251
DIČ 2020293396
Dátum vzniku 16 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MTB
Kadnárova 73
83151
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 002 €
Zisk -1 649 €
Aktíva 7 328 €
Vlastný kapitál 1 348 €
Kontaktné informácie
Email mtb-group@stonline.sk
Phone(s) 0243411807, 0903477357
Mobile phone(s) 0903477357
Dátum aktualizácie údajov: 01.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 406
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 380
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 54
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 54
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 326
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 66
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 260
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 26
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 26
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 406
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 320
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 98,254
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 98,254
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -96,285
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -96,285
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,649
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 86
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 86
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 86
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 86
Dátum aktualizácie údajov: 01.06.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,002
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 327
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,675
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,467
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 806
D. Služby (účtová skupina 51) 1,866
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,755
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,300
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 455
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 21
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,465
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,330
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 184
O. Kurzové straty (563) 31
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 153
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -184
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,649
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,649
Dátum aktualizácie údajov: 01.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 01.06.2016
 • IČO:17316251 DIČ: 2020293396
 • Sídlo: MTB, Kadnárova 73, 83151, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Apríla 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.05.2016Zrušené obchodné meno:
   MTB spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kadnárova 73 Bratislava 831 51
   01.10.2009Nové sidlo:
   Kadnárova 73 Bratislava 831 51
   16.04.1991Nové obchodné meno:
   MTB spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným