Vytvoriť faktúru

SOLE MIO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOLE MIO
Stav V likvidácii
IČO 17316359
DIČ 2020312195
IČ DPH SK2020312195
Dátum vzniku 19 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLE MIO
Michalská 7
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 021 €
Zisk 5 094 €
Kontaktné informácie
Email solemio@slovanet.sk
Phone(s) +421252967646
Dátum aktualizácie údajov: 20.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 20,531
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,756
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,756
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,883
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 873
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,775
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,492
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 508
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 508
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,984
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,283
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,274
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,531
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -78,593
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 148,344
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 148,344
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 650
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 650
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -232,681
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 28,921
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -261,602
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,094
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 98,124
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,110
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,110
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 96,864
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,135
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,135
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 90,361
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,067
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,301
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 150
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 150
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,000
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,000
Dátum aktualizácie údajov: 20.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,021
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,021
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,021
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,851
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,447
D. Služby (účtová skupina 51) 2,829
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,234
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,234
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,080
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 261
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,170
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,745
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 117
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 117
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -116
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,054
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,094
Dátum aktualizácie údajov: 20.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.01.2016
 • IČO:17316359 DIČ: 2020312195 IČ DPH: SK2020312195
 • Sídlo: SOLE MIO, Michalská 7, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jarmila Chyľová Trenčianska 700/41 Bratislava 821 09 15.04.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jarmila Chyľová 2 623 € (1.8%) Trenčianska 700/41 Bratislava 821 09
  RISTOFIERA S.R.L. 82 720 € (55.8%) Genova 161 21 Talianska republika
  FUTURA Societá semplice 23 601 € (15.9%) Genova 161 29 Talianska republika
  Francesco Fogliani 39 402 € (26.6%) Genova Taliansko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.01.2016Nové obchodné meno:
   SOLE MIO spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.07.2012Nové sidlo:
   Michalská 7 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   FUTURA Societá semplice Via Cecchi Antonio 7/8 Genova 161 29 Talianska republika
   01.07.2008Noví spoločníci:
   RISTOFIERA S.R.L. Piazza della Vittoria 6/6 Genova 161 21 Talianska republika
   25.04.2006Noví spoločníci:
   Jarmila Chyľová Trenčianska 700/41 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Jarmila Chyľová Trenčianska 700/41 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 15.04.1994
   02.07.2005Noví spoločníci:
   Francesco Fogliani Corso Torino 19-11 Genova Taliansko
   30.03.2001Nové predmety činnosti:
   poskytovanie dátových služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete - internetová čitáreň
   15.04.1994Nové predmety činnosti:
   pohostinná činnosť
   výroba a predaj potravinárskych strojov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   19.04.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným