Vytvoriť faktúru

LINOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LINOS
IČO 17316421
DIČ 2020354083
Dátum vzniku 12 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LINOS
Vavilovova 12
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 245 €
Zisk -617 €
Aktíva 13 055 €
Vlastný kapitál 12 228 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262241324
Mobile phone(s) +421904356218
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,147
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,130
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 413
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 413
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 413
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,717
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,103
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,614
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 17
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 17
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,147
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,611
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,924
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,564
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,640
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -617
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 536
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 536
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 43
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,246
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,245
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,245
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,290
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 830
D. Služby (účtová skupina 51) 437
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,393
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,032
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,361
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 478
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 478
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 145
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -45
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,978
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -92
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -137
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -617
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17316421 DIČ: 2020354083
 • Sídlo: LINOS, Vavilovova 12, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ondrej Kuma Vavilovova 12 Bratislava 5 851 01 12.04.1991
  Ing. Iva Kumová Vavilovova 12 Bratislava 5 851 01 17.05.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ondrej Kuma 996 € (15%) Vavilovova 12 Bratislava 5 851 01
  Ing. Iva Kumová 3 154 € (47.5%) Vavilovova 12 Bratislava 5 851 01
  Ing. Jaromír Lukášek, CSc. 1 494 € (22.5%) Prušánecká 3 Brno 628 00 Česká republika
  Ing. Světlana Túró 996 € (15%) Valtická 8 Brno 628 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.07.2014Nové predmety činnosti:
   Počítačové služby
   Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Administratívne služby
   Fotografické služby
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   Stavebné cenárstvo
   Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu autorizácie stavebného inžiniera
   11.11.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa výpočtovej techniky za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa výpočtovej techniky za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   počítačové spracovanie grafiky
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   účtovné poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Kuma Vavilovova 12 Bratislava 5 851 01
   Ing. Iva Kumová Vavilovova 12 Bratislava 5 851 01
   Ing. Jaromír Lukášek , CSc. Prušánecká 3 Brno 628 00 Česká republika
   Ing. Světlana Túró Valtická 8 Brno 628 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Kuma Vavilovova 12 Bratislava 5 851 01 Vznik funkcie: 12.04.1991
   Ing. Iva Kumová Vavilovova 12 Bratislava 5 851 01 Vznik funkcie: 17.05.1995
   10.11.2004Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe, strojárstve
   veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Kuma Vavilovova 12 Bratislava
   Ing. Iva Kumová Vavilovova 12 Bratislava
   Ing. Jaromír Lukášek , CSc. Prušánecká 3 Brno Česká republika
   Ing. Světlana Túró Valtická 8 Brno Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Kuma Vavilovova 12 Bratislava
   Ing. Iva Kumová Vavilovova 12 Bratislava
   23.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Kuma Vavilovova 12 Bratislava
   Ing. Iva Kumová Vavilovova 12 Bratislava
   Ing. Jaromír Lukášek , CSc. Prušánecká 3 Brno Česká republika
   Ing. Světlana Túró Valtická 8 Brno Česká republika
   22.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Kuma Vavilovova 12 Bratislava
   Ing. Iva Kumová Vavilovova 12 Bratislava
   Ing. Jaromír Lukášek , CSc. Valtická 8 Brno Česká republika
   Ing. Světlana Lukášková Valtická 8 Brno Česká republika
   17.05.1995Nové sidlo:
   Vavilovova 12 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Iva Kumová Vavilovova 12 Bratislava
   Ing. Jaromír Lukášek , CSc. Valtická 8 Brno Česká republika
   Ing. Světlana Lukášková Valtická 8 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iva Kumová Vavilovova 12 Bratislava
   16.05.1995Zrušené sidlo:
   Hornádska 8 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaromír Lukášek , CSc. Hornádska 8 Bratislava
   Ing. Svetlana Lukášková Hornádska 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaromír Lukášek , CSc. Hornádska 8 Bratislava
   Ing. Svetlana Lukášková Hornádska 8 Bratislava
   14.10.1993Nové sidlo:
   Hornádska 8 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe, strojárstve
   veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ondrej Kuma Vavilovova 12 Bratislava
   Ing. Jaromír Lukášek , CSc. Hornádska 8 Bratislava
   Ing. Svetlana Lukášková Hornádska 8 Bratislava
   13.10.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Nákup a predaj výrobkov a polotovarov a ich sprostredkovanie, Výroba, spoluúčasť na výrobe, montáž a servis a ich sprostredkovanie, Konzultačná a poradenská činnosť a ich sprostredkovanie, Zahranično-obchodná činnosť a jej sprostredkovanie, a to v odboroch strojárstva, elektrotechniky a stavebníctva, okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa platných právnych predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.04.1991Nové obchodné meno:
   LINOS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Nákup a predaj výrobkov a polotovarov a ich sprostredkovanie, Výroba, spoluúčasť na výrobe, montáž a servis a ich sprostredkovanie, Konzultačná a poradenská činnosť a ich sprostredkovanie, Zahranično-obchodná činnosť a jej sprostredkovanie, a to v odboroch strojárstva, elektrotechniky a stavebníctva, okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa platných právnych predpisov.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Kuma Vavilovova 12 Bratislava
   Ing. Jaromír Lukášek , CSc. Hornádska 8 Bratislava
   Ing. Svetlana Lukášková Hornádska 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia