Vytvoriť faktúru

"BOSSAS" - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno "BOSSAS"
IČO 17316553
DIČ 2020297851
IČ DPH SK2020297851
Dátum vzniku 16 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "BOSSAS"
Jelenia 15
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 71 045 €
Zisk 27 001 €
Aktíva 88 035 €
Vlastný kapitál 83 714 €
Kontaktné informácie
Email bossas@bossas.sk
Phone(s) 0905404624, 0252453059
Mobile phone(s) 0905404624, 0907377364
Fax(es) 0252453059
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 18,337
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 18,337
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 106,063
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 16,698
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,652
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 87,713
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 124,400
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 110,715
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 29,875
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 29,875
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,491
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 51,348
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 27,001
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,685
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 401
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 13,284
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 966
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,472
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,705
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 141
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 71,045
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 38,036
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,009
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 36,075
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,518
C. Služby (účtová skupina 51) 12,893
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 13,254
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,667
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,743
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 34,970
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,625
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5
X. Výnosové úroky (662) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 354
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 354
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -349
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 34,621
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,620
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 27,001
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
 • IČO:17316553 DIČ: 2020297851 IČ DPH: SK2020297851
 • Sídlo: "BOSSAS", Jelenia 15, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ondrej Černák Dunajská 54 Bratislava 29.12.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ondrej Černák 3 983 € (60%) Dunajská 54 Bratislava
  Martina Černáková 2 656 € (40%) Mudroňova 4 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.12.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Černák Dunajská 54 Bratislava
   Martina Černáková Mudroňova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Černák Dunajská 54 Bratislava
   29.11.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   realitná kancelária
   zastupiteľská činnosť
   management
   podnikateľské poradenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   16.04.1991Nové obchodné meno:
   "BOSSAS" spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jelenia 15 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným