Vytvoriť faktúru

Best FM Media - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Best FM Media
IČO 17316588
DIČ 2020838127
IČ DPH SK2020838127
Dátum vzniku 19 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Best FM Media
Strojnícka 31
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 26 868 €
Zisk 1 067 €
Kontaktné informácie
Email bestfm@bestfm.sk
Phone(s) 0220400111, 0243423065
Dátum aktualizácie údajov: 01.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 28,249
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 564
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 564
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 564
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,208
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,479
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,479
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,479
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,729
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,857
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,872
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 477
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 477
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,249
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,228
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 33,933
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 81
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 81
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -37,824
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 510
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -38,334
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,067
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,021
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 33
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 33
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,988
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,233
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,233
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,755
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20,000
Dátum aktualizácie údajov: 01.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 24,800
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 26,868
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 24,800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,068
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,731
D. Služby (účtová skupina 51) 12,773
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 729
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 909
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 909
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,320
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,137
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,027
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 111
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 111
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -110
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,027
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,067
Dátum aktualizácie údajov: 01.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 01.02.2016