Vytvoriť faktúru

KOTEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOTEX
IČO 17316618
DIČ 2020351025
IČ DPH SK2020351025
Dátum vzniku 22 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOTEX
Segnerova 6
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 605 €
Zisk 1 197 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,594
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,920
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,674
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 5,594
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -34,268
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 102
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -42,206
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,197
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 39,862
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 72
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 39,790
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 65
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,025
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,700
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 8,605
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,900
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,705
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 6,366
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,047
C. Služby (účtová skupina 51) 863
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,456
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,239
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,010
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,157
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,197
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17316618 DIČ: 2020351025 IČ DPH: SK2020351025
 • Sídlo: KOTEX, Segnerova 6, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Igor Kmeťo Bzovícka 12 Bratislava 851 07 16.02.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Igor Kmeťo 6 639 € (100%) Bzovícka 12 Bratislava 851 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.12.2010Nové sidlo:
   Segnerova 6 Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   17.12.2010Zrušené sidlo:
   Bzovícka 12 Bratislava 851 07
   16.02.2005Noví spoločníci:
   Igor Kmeťo Bzovícka 12 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Igor Kmeťo Bzovícka 12 Bratislava 851 07
   15.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Igor Kmeťo Bzovícka 12 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Kmeťo Bzovícka 12 Bratislava 851 07
   05.06.1998Noví spoločníci:
   Igor Kmeťo Bzovícka 12 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Igor Kmeťo Bzovícka 12 Bratislava 851 07
   04.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Igor Kmeťo Cíhowského 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Kmeťo Cíhowského 12 Bratislava
   16.11.1992Nové sidlo:
   Bzovícka 12 Bratislava 851 07
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a reklamy
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Kmeťo Cíhowského 12 Bratislava
   15.11.1992Zrušené sidlo:
   Cíhowského 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj, dovoz a vývoz všetkého druhu, okrem tovaru na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovateľské služby v oblasti reklamy, obchodu, turistiského ruchu
   výroba a predaj v oblasti obuvníckeho, textilného priemyslu
   výroba a predaj pekárenských výrobkov a mäsových výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.04.1991Nové obchodné meno:
   KOTEX spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Cíhowského 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, dovoz a vývoz všetkého druhu, okrem tovaru na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovateľské služby v oblasti reklamy, obchodu, turistiského ruchu
   výroba a predaj v oblasti obuvníckeho, textilného priemyslu
   výroba a predaj pekárenských výrobkov a mäsových výrobkov
   Noví spoločníci:
   Igor Kmeťo Cíhowského 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia