Vytvoriť faktúru

EFFECT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EFFECT
IČO 17316791
DIČ 2020372585
IČ DPH SK2020372585
Dátum vzniku 20 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EFFECT
Panenská 25
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 110 045 €
Zisk 16 495 €
Aktíva 33 515 €
Vlastný kapitál -33 410 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905741414, +421905741441
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 14,860
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 14,860
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 47,344
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,945
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 169
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40,654
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 62,204
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -16,915
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 423
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -40,472
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,495
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 79,119
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,669
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 72,972
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 477
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 171
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,753
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 69,571
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 478
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 110,045
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 49,110
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 9,935
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 51,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 90,715
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 48,809
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,954
C. Služby (účtová skupina 51) 11,160
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,221
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,028
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,664
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 460
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 2,089
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 330
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 19,330
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -19,878
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 326
N. Kurzové straty (563) 15
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 311
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -325
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 19,005
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,510
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 16,495
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17316791 DIČ: 2020372585 IČ DPH: SK2020372585
 • Sídlo: EFFECT, Panenská 25, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martin Didek Panenská 25 Bratislava 811 03 03.03.2008
  Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava 811 03 23.04.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Martin Didek 3 983 € (60%) Panenská 25 Bratislava 811 03
  Ing. Vladimír Didek 2 656 € (40%) Panenská 25 Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.05.2009Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 23.04.2009
   28.05.2009Zrušeny spoločníci:
   Magdaléna Dideková Panenská 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Magdaléna Dideková Panenská 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 16.06.1992
   11.04.2008Noví spoločníci:
   Martin Didek Panenská 25 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Didek Panenská 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 03.03.2008
   10.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 20.05.1991
   17.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 20.05.1991
   Magdaléna Dideková Panenská 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 16.06.1992
   16.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava
   Magdaléna Dideková Panenská 25 Bratislava
   01.12.1998Nové sidlo:
   Panenská 25 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava
   Magdaléna Dideková Panenská 25 Bratislava
   30.11.1998Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava
   Magdaléna Dideková Panenská 25 Bratislava
   12.05.1997Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb
   činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
   20.06.1996Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   19.04.1994Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo a zváranie kovov
   opravy motorových vozidiel
   prenájom nebytových priestorov
   20.12.1993Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovnie kúpy, predaja druhotných surovín a odpadu
   19.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, kúpa, predaj, dovoz, vývoz, materiálov, polotovarov, náhradných dielov, časti strojov a zariadení, kúpa, predaj, dovoz vývoz potravinárskych, liehovarníckych, priemyselných a spotrebných tovarov ( s výnimkou činností, ktoré sú oprávnené osobitnými právnymi predpismi)
   16.06.1992Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava
   Magdaléna Dideková Panenská 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava
   Magdaléna Dideková Panenská 25 Bratislava
   15.06.1992Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Dušan Bjel Palisády 44 Bratislava
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava
   Ing. Stanislav Sýkora Palisády 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.05.1991Nové obchodné meno:
   EFFECT, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, kúpa, predaj, dovoz, vývoz, materiálov, polotovarov, náhradných dielov, časti strojov a zariadení, kúpa, predaj, dovoz vývoz potravinárskych, liehovarníckych, priemyselných a spotrebných tovarov ( s výnimkou činností, ktoré sú oprávnené osobitnými právnymi predpismi)
   Noví spoločníci:
   RNDr. Dušan Bjel Palisády 44 Bratislava
   Ing. Vladimír Didek Panenská 25 Bratislava
   Ing. Stanislav Sýkora Palisády 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia