Vytvoriť faktúru

TBWA Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TBWA Bratislava
IČO 17316804
DIČ 2020352455
IČ DPH SK2020352455
Dátum vzniku 25 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TBWA Bratislava
Digital Park II, Einsteinova 23
85101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -4 713 €
Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 133,714
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,319
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,319
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 3,319
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 130,395
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 80,769
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 80,465
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 304
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 49,626
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 153
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 49,473
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 133,714
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,213
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,598
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,598
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -11,332
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16,597
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -27,929
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,713
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 131,501
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 131,166
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,577
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,577
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 128,629
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 335
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 335
Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,429
D. Služby (účtová skupina 51) 3,429
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,429
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,429
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 61
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 61
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 61
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 385
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 385
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -324
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,753
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,713
Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016
 • IČO:17316804 DIČ: 2020352455 IČ DPH: SK2020352455
 • Sídlo: TBWA Bratislava, Digital Park II, Einsteinova 23, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mag. Doris Danner Pressgasse 11/11 Viedeň 1040 Rakúska republika 08.09.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  TBWA INTERNATIONAL HOLDING 15 602 € (94%) Boulogne - Billancourt 921 00 Francúzsko
  TBWA International B.V. 996 € (6%) Amsterdam 1059BW Holandsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.09.2016Nový štatutárny orgán:
   Mag. Doris Danner Pressgasse 11/11 Viedeň 1040 Rakúska republika Vznik funkcie: 08.09.2016
   18.12.2012Nové sidlo:
   Digital Park II, Einsteinova 23 Bratislava 851 01
   18.03.2010Noví spoločníci:
   TBWA International B.V. Generaal Vetterstraat 82 Amsterdam 1059BW Holandsko
   09.10.2007Noví spoločníci:
   TBWA INTERNATIONAL HOLDING Rue De Silly 50 - 54 Boulogne - Billancourt 921 00 Francúzsko
   07.11.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.04.2000Nové obchodné meno:
   TBWA Bratislava, spol. s r.o.
   10.02.1993Nové predmety činnosti:
   reklama a propagácia
   sprostredkovanie dopravy
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   25.04.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným