Vytvoriť faktúru

INTERMAP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTERMAP
IČO 17316812
DIČ 2020949590
IČ DPH SK2020949590
Dátum vzniku 07 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERMAP
Gajova 11
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 279 004 €
Zisk 1 202 €
Aktíva 37 875 €
Vlastný kapitál 22 433 €
Kontaktné informácie
Email intermap@intermap.sk
Webová stránka http://www.intermap.sk
Phone(s) +421252923959
Fax(es) 0252635343
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 42,860
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,878
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 612
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40,370
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 42,860
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,635
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,714
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,714
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,344
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 14,375
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,202
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,225
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 19,225
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 162
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,802
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,220
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,041
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 279,004
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 278,410
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 330
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 264
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 276,444
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,094
C. Služby (účtová skupina 51) 268,479
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,731
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,560
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,837
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 217
X. Výnosové úroky (662) 4
XI. Kurzové zisky (663) 213
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 615
N. Kurzové straty (563) 107
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 508
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -398
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,162
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,202
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17316812 DIČ: 2020949590 IČ DPH: SK2020949590
 • Sídlo: INTERMAP, Gajova 11, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Júna 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Plesník Egrešova 2 Bratislava 03.12.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Plesník 6 639 € (100%) Egrešova 2 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.06.2003Nové sidlo:
   Gajova 11 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   kúpa tovaru za účelom predaja spotrebiteľom (maloobchod v rozsahu voľnej živnosti)
   kúpa tovaru za účelom predaja ďaľším prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   tlmočnícke služby v jazyku nemeckom, francúzskom, srbskom a chorvátskom
   04.06.2003Zrušené sidlo:
   Egrešova 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   20.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Plesník Egrešova 2 Bratislava
   19.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Plesník Egrešova 2 Bratislava
   03.12.1992Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Plesník Egrešova 2 Bratislava
   02.12.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Organizovanie aktívneho, pasívneho a domáceho cestovného ruchu spolu s príslušnými základnými a doplnkovými službami
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestovného ruchu
   Príprava spoločných podujatí so zahraničím pri príležitosti výstavy EXPO 95
   Vydávanie odborných publikácií a príručiek v oblasti cestovného ruchu
   Prekladateľské a tlmočnícke služby pre domáce a zahraničné podnikateľské subjekty
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.06.1991Nové obchodné meno:
   INTERMAP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Egrešova 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Organizovanie aktívneho, pasívneho a domáceho cestovného ruchu spolu s príslušnými základnými a doplnkovými službami
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestovného ruchu
   Príprava spoločných podujatí so zahraničím pri príležitosti výstavy EXPO 95
   Vydávanie odborných publikácií a príručiek v oblasti cestovného ruchu
   Prekladateľské a tlmočnícke služby pre domáce a zahraničné podnikateľské subjekty
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Plesník Egrešova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia