Vytvoriť faktúru

IB Holding - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno IB Holding
IČO 17317061
DIČ 2020805446
IČ DPH SK2020805446
Dátum vzniku 17 Mája 1991
Právna forma Komanditná spoločnosť
Sídlo IB Holding
Križkova 9
81104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk 8 378 €
Aktíva 873 746 €
Vlastný kapitál 34 717 €
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,160,772
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,933
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 15,933
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 15,933
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,144,839
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,135,628
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,135,628
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,211
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,211
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,160,772
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,376
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,597
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 16,597
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,804
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,804
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,378
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,117,396
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,117,396
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,114,516
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,125,857
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,125,858
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 1,125,857
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 1,125,857
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 84
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,125,774
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,125,774
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 1,114,516
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,378
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016
 • IČO:17317061 DIČ: 2020805446 IČ DPH: SK2020805446
 • Sídlo: IB Holding, Križkova 9, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Mája 1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  IB Interbilanz Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung Gesellschaft mbH & Co SK KG 0 € (0%) Schönbrunner Strasse 222-228 Viedeň 1120 Rakúska republika
  IB Interbilanz s.r.o. 0 € (0%) Križkova 9 Bratislava 811 04
  IB Interbilanz Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung Gesellschaft mbH 16 597 € (100%) Schönbrunner Strasse 222-228 Viedeň 1120 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.11.2013Nové obchodné meno:
   IB Holding, k. s.
   Nové sidlo:
   Križkova 9 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovnej evidencie
   Noví spoločníci:
   komanditista IB Interbilanz Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung Gesellschaft mbH Schönbrunner Strasse 222-228 Viedeň 1120 Rakúska republika
   komplementár IB Interbilanz s.r.o. Križkova 9 Bratislava 811 04
   komplementár IB Interbilanz Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung Gesellschaft mbH & Co SK KG Schönbrunner Strasse 222-228 Viedeň 1120 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   komplementári
   IB Interbilanz Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung Gesellschaft mbH & Co SK KG Schönbrunner Strasse 222-228 Viedeň 1120 Rakúska republika Vznik funkcie: 08.11.2013
   IB Interbilanz s.r.o. Križkova 9 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 08.11.2013