Vytvoriť faktúru

Stará sladovňa - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Stará sladovňa
IČO 17317207
DIČ 2020295618
IČ DPH SK2020295618
Dátum vzniku 29 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Stará sladovňa
Cintorínska 32
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 096 €
Zisk 5 273 €
Aktíva 207 744 €
Vlastný kapitál 206 764 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.sparx.sk
Phone(s) +421252968061
Mobile phone(s) +421903403097
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 214,223
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 102,950
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 102,950
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 102,950
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 111,273
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 30
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 56,166
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 56,166
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 55,077
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 374
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 54,703
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 214,223
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 212,038
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 39,834
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 39,834
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,967
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,967
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 158,964
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 158,964
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,273
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,454
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,454
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 181
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 181
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,273
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 731
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 731
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 59,054
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,096
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 296
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,118
D. Služby (účtová skupina 51) 1,052
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 66
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -22
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,052
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57,958
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 57,185
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 57,185
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 768
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 768
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 51,390
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 50,771
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 619
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,568
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,546
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,273
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,273
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,273
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17317207 DIČ: 2020295618 IČ DPH: SK2020295618
 • Sídlo: Stará sladovňa, Cintorínska 32, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubor Maťátko 540 Borinka 900 32 29.05.1991
  Ing. Ľubomír Marček Ôsma 26 Bratislava 37 831 01 29.05.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubor Maťátko 19 917 € (50%) 540 Borinka 900 32
  Ing. Ľubomír Marček 19 917 € (50%) Ôsma 26 Bratislava 37 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.04.2014Noví spoločníci:
   Ing. Ľubor Maťátko 540 Borinka 900 32
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lubor Maťátko 540 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 29.05.1991
   07.04.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubor Maťátko Ôsma 28 Bratislava 37 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lubor Maťátko Ôsma 28 Bratislava 37 831 01 Vznik funkcie: 29.05.1991
   10.03.2003Nové sidlo:
   Cintorínska 32 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Marček Ôsma 26 Bratislava 37 831 01 Vznik funkcie: 29.05.1991
   Ing. Lubor Maťátko Ôsma 28 Bratislava 37 831 01 Vznik funkcie: 29.05.1991
   09.03.2003Zrušené sidlo:
   Cintorínska 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Marček Osma 26 Bratislava
   Ing. Lubor Maťátko Osma 28 Bratislava
   18.12.2000Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing
   sprostredkovateľská činnosť
   22.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Marček Ôsma 26 Bratislava 37 831 01
   Ing. Ľubor Maťátko Ôsma 28 Bratislava 37 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Marček Osma 26 Bratislava
   Ing. Lubor Maťátko Osma 28 Bratislava
   21.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Marček Račianska 18 Bratislava
   Ing. Lubor Maťátko Hummmelova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Marček Račianska 18 Bratislava
   Ing. Lubor Maťátko Hummmelova 8 Bratislava
   21.10.1992Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   zmenárenská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   výroba a predaj pekárenských, cukrárenských a cestovinárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Marček Račianska 18 Bratislava
   Ing. Lubor Maťátko Hummmelova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Marček Račianska 18 Bratislava
   Ing. Lubor Maťátko Hummmelova 8 Bratislava
   20.10.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Výkon a prevádzka verejného stravovania
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru všetkého druhu okrem tovaru, na ktorý sa podľa osobitných predpisov vyžaduje povolenie
   Výroba a predaj pekárenských cukrárenských a cestovinárskych výrobkov
   zmenárenská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Marček Račianska 18 Bratislava
   Ing. Ľubomír Maťátko Hummmelova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.05.1991Nové obchodné meno:
   Stará sladovňa, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cintorínska 32 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Výkon a prevádzka verejného stravovania
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru všetkého druhu okrem tovaru, na ktorý sa podľa osobitných predpisov vyžaduje povolenie
   Výroba a predaj pekárenských cukrárenských a cestovinárskych výrobkov
   zmenárenská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Marček Račianska 18 Bratislava
   Ing. Ľubomír Maťátko Hummmelova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia