Vytvoriť faktúru

JELY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JELY
IČO 17317266
DIČ 2020312448
IČ DPH SK2020312448
Dátum vzniku 03 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JELY
Kratiny 5
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 45 625 €
Zisk 4 687 €
Aktíva 47 992 €
Vlastný kapitál 30 574 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0250221154
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 33,880
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 20,000
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,500
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,702
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,706
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,557
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 41,582
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 35,261
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 6,479
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 16,792
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,687
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,321
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,529
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,661
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -1,671
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,332
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 131
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 45,625
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 40,525
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,100
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 39,059
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,524
C. Služby (účtová skupina 51) 33,473
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 238
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,656
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 168
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,566
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,528
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 486
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 486
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -484
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,082
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,395
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,687
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17317266 DIČ: 2020312448 IČ DPH: SK2020312448
 • Sídlo: JELY, Kratiny 5, 83107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Júna 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Eugen Lehotay Inzersdorferstrasse 40/2/4 Viedeň 1100 Rakúska republika 06.12.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Eugen Lehotay 6 639 € (100%) Inzersdorferstrasse 40/2/4 Viedeň 1100 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.05.2013Nové sidlo:
   Kratiny 5 Bratislava - Vajnory 831 07
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   27.05.2013Zrušené sidlo:
   Sedmokrásková 6 Bratislava 821 01
   03.09.2011Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   prevádzka malých plavidiel
   25.01.2007Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   13.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eugen Lehotay Inzersdorferstrasse 40/2/4 Viedeň 1100 Rakúska republika Vznik funkcie: 06.12.2005
   12.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Lehotay Sedmokráskova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Just Narcisova 4 Bratislava Vznik funkcie: 30.04.1997
   27.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Just Narcisova 4 Bratislava Vznik funkcie: 30.04.1997
   26.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Just Narcisova 4 Bratislava
   03.01.2000Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   30.11.1998Nové sidlo:
   Sedmokrásková 6 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Lehotay Sedmokráskova 6 Bratislava
   Ing. Eugen Lehotay Inzersdorferstrasse 40/2/4 Viedeň Rakúsko
   29.11.1998Zrušené sidlo:
   Sedmokrásková 4 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Lehotay Sedmokráskova 6 Bratislava
   Ing. Eugen Lehotay Inzersdorferstrasse 40/2/4 Viedeň Rakúsko
   03.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Lehotay Sedmokráskova 6 Bratislava
   Ing. Eugen Lehotay Inzersdorferstrasse 40/2/4 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Just Narcisova 4 Bratislava
   02.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Lehotay Sedmikráskova 8 Bratislava
   Ing. Eugen Lehotay Baumgasse 77 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Lehotay Sedmikráskova 8 Bratislava
   31.07.1995Nové predmety činnosti:
   kovovýroba vrátane montážnych prác
   04.10.1994Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom športových potrieb
   19.04.1993Nové sidlo:
   Sedmokrásková 4 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti /u tovaru, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, až po jeho udelení/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti automatizovaného spracovávania údajov a softwaru
   verejná cestná nákladná doprava
   zahranično-obchodná činnosť v predmete podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Lehotay Sedmikráskova 8 Bratislava
   18.04.1993Zrušené sidlo:
   Sedmikráskova 8 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. kúpa, predaj, dovoz a vývoz tovaru všetkého druhu /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   2. obstarávateľské a sprostredkovateľské služby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.06.1991Nové obchodné meno:
   JELY, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Sedmikráskova 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. kúpa, predaj, dovoz a vývoz tovaru všetkého druhu /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   2. obstarávateľské a sprostredkovateľské služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Lehotay Sedmikráskova 8 Bratislava
   Ing. Eugen Lehotay Baumgasse 77 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia