Vytvoriť faktúru

ELEKTROTECHNICKÉ PRODUKTY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELEKTROTECHNICKÉ PRODUKTY
IČO 17317274
DIČ 2020316166
IČ DPH SK2020316166
Dátum vzniku 07 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELEKTROTECHNICKÉ PRODUKTY
Mlynské Nivy 77
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 153 529 €
Zisk -10 890 €
Kontaktné informácie
Email etp@etpsro.sk
Webová stránka http://www.etpsro.sk
Phone(s) +421264288878
Mobile phone(s) +421903553238
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,831
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,831
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,831
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 101,757
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 46,425
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 47
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 119
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 103,588
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 55,186
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,805
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,805
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,769
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 57,502
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,890
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 48,402
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 40,780
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,910
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,742
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,128
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,622
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 153,529
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 14,673
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 119,417
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 925
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 18,473
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 41
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 159,641
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 9,862
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 85,787
C. Služby (účtová skupina 51) 27,616
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 21,788
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,071
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 758
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 12,372
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 387
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,112
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,750
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 237
XI. Kurzové zisky (663) 52
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 185
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,055
M. Nákladové úroky (562) 678
N. Kurzové straty (563) 2,736
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 641
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,818
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,930
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,890
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17317274 DIČ: 2020316166 IČ DPH: SK2020316166
 • Sídlo: ELEKTROTECHNICKÉ PRODUKTY, Mlynské Nivy 77, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Jančo Ilýrska 1065/15 Bratislava 851 10 22.05.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Jančo 6 805 € (100%) Ilýrska 1065/15 Bratislava 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.11.2012Zrušeny spoločníci:
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava 811 08
   09.11.2011Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 77 Bratislava 821 05
   08.11.2011Zrušené sidlo:
   Vinohradnícka 3 Bratislava 821 06
   25.07.2008Nové sidlo:
   Vinohradnícka 3 Bratislava 821 06
   24.07.2008Zrušené sidlo:
   Agátova 22/a Bratislava 840 02
   22.05.2008Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jančo Ilýrska 1065/15 Bratislava 851 10
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jančo Ilýrska 1065/15 Bratislava 851 10
   21.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava 851 06
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava 821 07
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava 811 08
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava 851 06
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava 821 07
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava 831 06
   25.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava 851 06
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava 821 07
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava 811 08
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava 851 06
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava 821 07
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava 831 06
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava 811 08
   24.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava
   Ing. Jaromír Kozel Palkovičova 1 Bratislava
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava
   Ing. Jaromír Kozel Palkovičova 1 Bratislava
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava
   17.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava
   Ing. Jaromír Kozel Palkovičova 1 Bratislava
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava
   16.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava
   Ing. Jaromír Kozel Palkovičova 1 Bratislava
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava
   29.01.1997Nové sidlo:
   Agátova 22/a Bratislava 840 02
   28.01.1997Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   16.01.1996Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   15.01.1996Zrušené sidlo:
   Bajkalská 13 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Križan Cígelská 16 Bratislava
   13.10.1994Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž, oprava a údržba elektrotechnických zariadení
   výroba, montáž, oprava a údržba strojárenských zariadení
   nákup a predaj spotrebného tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava
   Ing. Jaromír Kozel Palkovičova 1 Bratislava
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava
   12.10.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Vývoj, výroba a obchodná činnosť v oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.07.1992Nové sidlo:
   Bajkalská 13 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.07.1992Zrušené sidlo:
   Bajkalská 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.05.1991Nové obchodné meno:
   ELEKTROTECHNICKÉ PRODUKTY spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vývoj, výroba a obchodná činnosť v oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava
   Ing. Jaromír Kozel Palkovičova 1 Bratislava
   Ing. Miroslav Križan Cígelská 16 Bratislava
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia