Vytvoriť faktúru

EUROPA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROPA
Stav Zrušená
IČO 17317355
DIČ 2020334921
IČ DPH SK2020334921
Dátum vzniku 23 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROPA
Družstevná 2
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 784 €
Zisk -805 €
Aktíva 82 063 €
Vlastný kapitál 20 699 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255566019, 025566018
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,765
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,765
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,765
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,335
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 22,430
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,765
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,765
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,443
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,443
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,026
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,026
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,101
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,101
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -805
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,784
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 233
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,400
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 151
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,415
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 263
D. Služby (účtová skupina 51) 2,043
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 90
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -631
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,073
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 174
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 174
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -174
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -805
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -805
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
 • IČO:17317355 DIČ: 2020334921 IČ DPH: SK2020334921
 • Sídlo: EUROPA, Družstevná 2, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Mája 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.05.2016Zrušené obchodné meno:
   EUROPA, spol.s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava 831 04
   27.03.2015Nové obchodné meno:
   EUROPA, spol.s.r.o. v likvidácii
   17.07.1997Nové sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava 831 04
   23.05.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným