Vytvoriť faktúru

NET LINE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NET LINE
IČO 17317452
DIČ 2020318586
IČ DPH SK2020318586
Dátum vzniku 24 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NET LINE
Učiteľská 15
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 273 989 €
Zisk -8 310 €
Aktíva 111 072 €
Vlastný kapitál 81 716 €
Kontaktné informácie
Email netline@netline.sk
Phone(s) +421248272200, +421248272289
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 22,803
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 22,803
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,803
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 59,658
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 26,191
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,195
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,794
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 82,461
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 73,406
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 783
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 74,294
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,310
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,055
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 507
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,034
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 781
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,597
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,418
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -762
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,514
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 273,989
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 153,624
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 107,795
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,570
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 277,562
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 139,372
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,599
C. Služby (účtová skupina 51) 14,493
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 100,123
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 466
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,641
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,350
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,518
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,573
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 102,955
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,758
M. Nákladové úroky (562) 823
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,935
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,757
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,330
P. Daň z príjmov (591, 595) 980
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,310
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17317452 DIČ: 2020318586 IČ DPH: SK2020318586
 • Sídlo: NET LINE, Učiteľská 15, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Boris Gergel 483 Kalinkovo 900 43 15.12.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Boris Gergel 6 639 € (100%) 483 Kalinkovo 900 43
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.08.2011Nové sidlo:
   Učiteľská 15 Bratislava 821 06
   10.08.2011Zrušené sidlo:
   Tomašiková 28 Bratislava 821 01
   15.12.2009Noví spoločníci:
   Ing. Boris Gergel 483 Kalinkovo 900 43
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Gergel 483 Kalinkovo 900 43
   14.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   28.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   27.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   28.01.1994Nové sidlo:
   Tomašiková 28 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž a opravy elektrických elektrotechnických zariadení
   prieskum trhu v oblasti výpočtovej, kance lárskej a reprodukčnej techniky
   vydavateľská činnosť v oblasti periodických a neperiodických publikácií
   reklamná a propagačná činnosť
   školiaca a poradenská činnosť v oblasti hardwaru a softwaru
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru / predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenia programov na zákazku /
   projektovanie počítačových sietí a modemov v oblasti výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   27.01.1994Zrušené sidlo:
   Trnavská 66 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie a inštalácia lokálnych počítačových sietí a komunikácie
   výroba a inštalácia systémov na spracovanie textu
   vydavateľská činnosť v oblasti dokumentácie a propagácie vlastných výrobkov, resp. činnosti súvisiace s predmetom podnikania
   služby spracovania textu a obrazu, servisná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   konzultačné a školiteľské služby, reklamné služby
   Zrušeny spoločníci:
   Computer laser systeme, Vertriebsgesellschaft m.b.H. Hetzandorfer str. 191 Wien Rakúska republika
   IMAGE LINK Saratovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.05.1991Nové obchodné meno:
   NET LINE, spol. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 66 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie a inštalácia lokálnych počítačových sietí a komunikácie
   výroba a inštalácia systémov na spracovanie textu
   vydavateľská činnosť v oblasti dokumentácie a propagácie vlastných výrobkov, resp. činnosti súvisiace s predmetom podnikania
   služby spracovania textu a obrazu, servisná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   konzultačné a školiteľské služby, reklamné služby
   Noví spoločníci:
   Computer laser systeme, Vertriebsgesellschaft m.b.H. Hetzandorfer str. 191 Wien Rakúska republika
   IMAGE LINK Saratovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia