Vytvoriť faktúru

ČAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ČAS
IČO 17317568
DIČ 2020301393
IČ DPH SK2020301393
Dátum vzniku 10 Júna 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ČAS
Jantárová 48
85010
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 133 031 €
Zisk -12 779 €
Aktíva 1 695 295 €
Vlastný kapitál 1 626 930 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,666,382
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,437,855
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 694,842
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 586,927
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 106,936
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 979
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 743,013
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 743,013
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 228,334
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 225,699
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 123,721
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 123,721
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 17,904
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 45,072
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 957
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 38,045
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,635
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,700
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 935
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 193
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 80
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 113
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,666,382
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,614,151
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,323,574
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,323,574
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 76,776
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 76,776
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -773,420
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,785,519
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,558,939
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,779
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,231
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 29,886
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 29,750
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 136
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,989
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,581
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,581
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,184
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,439
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,785
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,356
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,356
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 133,639
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 133,031
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 132,884
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 147
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 145,307
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 299
D. Služby (účtová skupina 51) 55,273
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 63,218
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 50,165
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,917
4. Sociálne náklady (527, 528) 136
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,240
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,407
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,407
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 12,105
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,765
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,276
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 77,312
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 609
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 609
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 609
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 152
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 152
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 457
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,819
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,779
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17317568 DIČ: 2020301393 IČ DPH: SK2020301393
 • Sídlo: ČAS, Jantárová 48, 85010, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Júna 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava 811 03 24.09.1997
  Miroslav Halada 1. mája č. 357 Leopoldov 920 41 22.10.2003
  Dr. Andreas Staribacher Hegelgasse 8 1010 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Veternicova 1 Bratislava 14.12.2000
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.04.2004Nové sidlo:
   Jantárová 48 Bratislava 850 10
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Halada 1. mája č. 357 Leopoldov 920 41 Vznik funkcie: 22.10.2003
   26.04.2004Zrušené sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava 812 78
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. František Laurinec Trnavská 16 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 14.12.2000
   19.11.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 24.09.1997
   JUDr. František Laurinec Trnavská 16 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 14.12.2000
   Dr. Andreas Staribacher Hegelgasse 8 1010 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Veternicova 1 Bratislava Vznik funkcie: 14.12.2000
   18.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. František Laurinec Trnavská 16 Bratislava 821 08
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava 811 03
   Dr. Andreas Staribacher Hegelgasse 8 1010 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Veternicova 1 Bratislava
   01.03.2001Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba, prevádzkovanie tlačiarne
   vývoj a distribúcia internetových produktov
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. František Laurinec Trnavská 16 Bratislava 821 08
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava 811 03
   Dr. Andreas Staribacher Hegelgasse 8 1010 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Veternicova 1 Bratislava
   28.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Herman Hedl Medveďovej 20 Bratislava
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava
   Alexander Lupšič Kutschergasse 12/29 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Oblačná 36 Bratislava 821 02
   26.02.1999Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poskytovanie služieb prostredníctvom internetu
   poskytovanie a prenájom softwaru
   vydavateľská činnosť
   07.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Herman Hedl Medveďovej 20 Bratislava
   06.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vido Šancova 55 Bratislava
   27.02.1998Nový štatutárny orgán:
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava
   Ing. Jozef Vido Šancova 55 Bratislava
   Alexander Lupšič Kutschergasse 12/29 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Oblačná 36 Bratislava 821 02
   26.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava
   Ing. Jozef Vido Šancova 55 Bratislava
   Alexander Lupšič Kutschergasse 12/29 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Francisciho 2 Bratislava
   19.06.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vido Šancova 55 Bratislava
   18.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Dubecký Dopravná 6 Bratislava
   08.12.1994Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Dubecký Dopravná 6 Bratislava
   07.12.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Kölbel - predseda predstavenstva Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Ľ.Zubeka 27 Bratislava
   16.09.1994Nové predmety činnosti:
   distribučná a inzertná činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
   prenájom a leasing strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   podnikateľské poradenstvo
   výroba a predaj nenahraných a požičiavanie nahraných nosičov zvuku alebo zvukovoobrazových záznamov
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava
   Peter Kölbel - predseda predstavenstva Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Ľ.Zubeka 27 Bratislava
   Alexander Lupšič Kutschergasse 12/29 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Francisciho 2 Bratislava
   15.09.1994Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   fotografické právo
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Stephan Hillhouse Grünentorgasse 32 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zúbekova 27 Bratislava
   Peter Kölbel - predseda predstavenstva Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika
   Alexander Lupšič Kutschergasse 12/29 Wien Rakúska republika
   07.03.1994Nový štatutárny orgán:
   Mag. Stephan Hillhouse Grünentorgasse 32 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zúbekova 27 Bratislava
   06.03.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vida Šancová 55 Bratislava
   07.12.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vida Šancová 55 Bratislava
   06.12.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bielik Račianska 95 Bratislava
   03.12.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bielik Račianska 95 Bratislava
   Peter Kölbel - predseda predstavenstva Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika
   Alexander Lupšič Kutschergasse 12/29 Wien Rakúska republika
   02.12.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Walter Grabher-Meyer Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika
   Peter Kölbel Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika
   Alexander Lupšič - predseda predstavenstva Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika
   04.11.1993Nové sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava 812 78
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   fotografické právo
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   03.11.1993Zrušené sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydavateľská a s tým spojená reklamná, propagačná, sprostredkovateľská činnosť
   tvorba fotografických, televíznych a animovaných umeleckých diel
   obchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.06.1991Nové obchodné meno:
   ČAS, a.s.
   Nové sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská a s tým spojená reklamná, propagačná, sprostredkovateľská činnosť
   tvorba fotografických, televíznych a animovaných umeleckých diel
   obchodná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Walter Grabher-Meyer Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika
   Peter Kölbel Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika
   Alexander Lupšič - predseda predstavenstva Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika