Vytvoriť faktúru

Folk Folk - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Folk Folk
IČO 17317703
DIČ 2020299798
IČ DPH SK2020299798
Dátum vzniku 17 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Folk Folk
Gorkého 15
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 240 692 €
Zisk -45 058 €
Aktíva 200 005 €
Vlastný kapitál 64 767 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254434874
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 19,395
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 19,395
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 43,676
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 12,018
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,315
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 63,071
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,709
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 62,883
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,755
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -45,058
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 43,362
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 43,362
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22,411
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,344
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,315
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,292
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 240,692
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 140,353
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 339
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 271,668
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 97,187
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,245
C. Služby (účtová skupina 51) 34,471
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,308
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 964
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,404
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 118,400
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,689
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -30,976
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,450
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 13,122
M. Nákladové úroky (562) 13,078
N. Kurzové straty (563) 25
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 19
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -13,122
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -44,098
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -45,058
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17317703 DIČ: 2020299798 IČ DPH: SK2020299798
 • Sídlo: Folk Folk, Gorkého 15, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava 18.12.1991
  JUDr. Jana Slezáková Lazaretská 34 Bratislava 17.05.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Bohumil Slezák 3 320 € (50%) Lazaretská 34 Bratislava
  JUDr. Jana Slezáková 3 320 € (50%) Lazaretská 34 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.10.2003Nové sidlo:
   Gorkého 15 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   JUDr. Jana Slezáková Lazaretská 34 Bratislava
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1991
   JUDr. Jana Slezáková Lazaretská 34 Bratislava Vznik funkcie: 17.05.1991
   19.10.2003Zrušené sidlo:
   Rybárska Brána 2 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Bohumil Slezák Duklianska 34 Bratislava
   JUDr. Jana Slezáková Duklianska 34 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   JUDr. Jana Slezáková Lazaretská 34 Bratislava
   17.09.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Bohumil Slezák Duklianska 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   JUDr. Jana Slezáková Lazaretská 34 Bratislava
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Bohumil Slezák Duklianska 34 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.03.1993Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   prenájom priemyselného tovaru
   04.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1. obchod s tovarom všetkého druhu vo forme veľkoobchod, maloobchod, dovoz, vývoz, s výnimkou tovarov na ktoré treba osobitné povolenie
   2. poskytovanie služieb súvisiacich s predmetom činnosti pod bodom 1/
   3. propagačná a výstavná činnosť
   4.sprostredkovateľská činnosť
   5.výroba výrobkov z dreva, kovu, plastu, skla porcelánu, prírodných surovín a ľudovoumeleckých výrobkov
   6.nájom a prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   18.11.1992Noví spoločníci:
   JUDr. Bohumil Slezák Duklianska 34 Bratislava
   JUDr. Jana Slezáková Duklianska 34 Bratislava
   17.11.1992Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Bohumil Slezák Duklianska 34 Bratislava
   JUDr. Jana Slezáková Duklianska 34 Bratislava
   Zita Tomeškova Žehrianska 10 Bratislava
   17.05.1991Nové obchodné meno:
   Folk Folk, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rybárska Brána 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. obchod s tovarom všetkého druhu vo forme veľkoobchod, maloobchod, dovoz, vývoz, s výnimkou tovarov na ktoré treba osobitné povolenie
   2. poskytovanie služieb súvisiacich s predmetom činnosti pod bodom 1/
   3. propagačná a výstavná činnosť
   4.sprostredkovateľská činnosť
   5.výroba výrobkov z dreva, kovu, plastu, skla porcelánu, prírodných surovín a ľudovoumeleckých výrobkov
   6.nájom a prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   JUDr. Bohumil Slezák Duklianska 34 Bratislava
   JUDr. Jana Slezáková Duklianska 34 Bratislava
   Zita Tomeškova Žehrianska 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia