Vytvoriť faktúru

EVENT SERVICES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EVENT SERVICES
IČO 17317762
DIČ 2020840701
Dátum vzniku 24 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EVENT SERVICES
Karadžičova 6
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 737 €
Zisk 1 801 €
Aktíva 12 622 €
Vlastný kapitál 11 881 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903437328
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,657
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,559
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,525
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,525
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,525
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,034
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,646
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,388
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 98
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 98
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,657
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,682
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,577
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,577
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,801
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 975
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 975
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 264
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 264
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 711
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 32,737
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 32,737
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,244
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 29,493
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,333
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,787
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,567
D. Služby (účtová skupina 51) 24,782
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,404
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,601
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 90
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 90
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -90
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,314
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 513
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 513
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,801
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4288538.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17317762 DIČ: 2020840701
 • Sídlo: EVENT SERVICES, Karadžičova 6, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  František Murín Karadžičova 6 Bratislava 24.05.1991
  Kvetoslava Murínová Karadžičova 6 Bratislava 24.05.1991
  Ing. Pavol Murín Kuzmányho 3 Bratislava 811 06 27.03.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Kvetoslava Murínová 3 320 € (50%) Karadžičova 6 Bratislava
  Ing. Pavol Murín 3 320 € (50%) Kuzmányho 3 Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.03.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Murín Kuzmányho 3 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 27.03.2008
   26.01.2006Nové obchodné meno:
   EVENT SERVICES, spol. s r.o.
   25.01.2006Zrušené obchodné meno:
   EVENT SERVICE, spol. s r.o.
   14.01.2006Nové obchodné meno:
   EVENT SERVICE, spol. s r.o.
   13.01.2006Zrušené obchodné meno:
   C. T. R. INTERNATIONAL INC. New York obchodná spoločnosť s r.o.
   16.12.2005Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie kongresov, kurzov a školení
   organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Kvetoslava Murínová Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Murín Kuzmányho 3 Bratislava 811 06
   15.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Kvetoslava Murínová Karadžičova 6 Bratislava
   Ing. Karol Krupka 58-35 264 th Street, Little Neck New York USA
   25.06.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Murín Karadžičova 6 Bratislava Vznik funkcie: 24.05.1991
   Kvetoslava Murínová Karadžičova 6 Bratislava Vznik funkcie: 24.05.1991
   24.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   František Murín Karadžičova 6 Bratislava
   Kvetoslava Murínová Karadžičova 6 Bratislava
   20.08.1999Noví spoločníci:
   Kvetoslava Murínová Karadžičova 6 Bratislava
   Ing. Karol Krupka 58-35 264 th Street, Little Neck New York USA
   19.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Kvetoslava Murínová Karadžičova 6 Bratislava
   Ing. Karol Krupka 58-35 264 th Street, Little Neck New York USA
   05.04.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   zahranično-obchodná činnosť - dovoz a vývoz
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Murín Karadžičova 6 Bratislava
   Kvetoslava Murínová Karadžičova 6 Bratislava
   04.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť -nákup a predaj spotrebného tovaru
   poradenská činnosť v oblasti marketingu a managementu
   zahraničná obchodná činnosť-dovoz a vývoz vecí, na ktoré sa nevyžaduje povolenie alebo registrácia /§ 4 vyhl. 533/90 Zb. a dopl. vyhl. č. 27/91/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.05.1991Nové obchodné meno:
   C. T. R. INTERNATIONAL INC. New York obchodná spoločnosť s r.o.
   Nové sidlo:
   Karadžičova 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť -nákup a predaj spotrebného tovaru
   poradenská činnosť v oblasti marketingu a managementu
   zahraničná obchodná činnosť-dovoz a vývoz vecí, na ktoré sa nevyžaduje povolenie alebo registrácia /§ 4 vyhl. 533/90 Zb. a dopl. vyhl. č. 27/91/
   Noví spoločníci:
   Kvetoslava Murínová Karadžičova 6 Bratislava
   Ing. Karol Krupka 58-35 264 th Street, Little Neck New York USA
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia