Vytvoriť faktúru

CONSULTATIO Bratislava-pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo skrátene CONSULTATIO Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CONSULTATIO Bratislava-pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo skrátene CONSULTATIO Bratislava
IČO 17318017
DIČ 2020316144
IČ DPH SK2020316144
Dátum vzniku 01 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONSULTATIO Bratislava-pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo skrátene CONSULTATIO Bratislava
29. augusta 36C
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 184 335 €
Zisk 34 485 €
Kontaktné informácie
Email mail@consultatio.sk
Phone(s) 0253411141, 0918383942, 02534111
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 126,732
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,914
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,914
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,914
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 105,610
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 8,356
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 8,356
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 54,357
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 36,410
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,410
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 89
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,858
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 42,897
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,487
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 41,410
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,208
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,208
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 126,732
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 84,039
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 46,862
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 46,862
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 752
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 752
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,940
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 1,940
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 34,485
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,693
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17,559
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 16,927
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 16,927
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 262
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 370
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 20,822
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,877
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,877
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,313
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,229
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,403
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,312
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,312
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 201,610
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 184,335
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 180,273
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,062
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 161,867
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,364
D. Služby (účtová skupina 51) 77,938
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 72,979
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 51,986
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,014
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,979
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 419
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,026
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,026
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,994
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -11,808
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,955
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,468
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 98,971
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17,275
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 15,629
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 15,629
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,646
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,646
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 685
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 464
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 464
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 221
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 16,590
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 39,058
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,573
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,573
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 34,485
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17318017 DIČ: 2020316144 IČ DPH: SK2020316144
 • Sídlo: CONSULTATIO Bratislava-pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo skrátene CONSULTATIO Bratislava, 29. augusta 36C, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Augusta 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Polóny Stupy 24 Banská Bystrica 974 05 28.08.2009
  Ing. Ján Polóny, PhD. Letná 13 Banská Bystrica 974 05 28.08.2009
  Mag. Dr. Andreas Kauba Jahngasse 6/12 Wien 1050 Rakúska republika 28.08.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  CONSULTATIO HOLDING INTERNATIONAL Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. 39 833 € (85%) Wien 1210 Rakúska republika
  AUDÍTORSKÁ A ÚČTOVNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. 7 029 € (15%) Lazovná 14614/71 Banská Bystrica 974 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Csányi Budovateľská 33/30 Komárno
   18.12.2012Nové sidlo:
   29. augusta 36C Bratislava 811 09
   17.12.2012Zrušené sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   21.10.2009Noví spoločníci:
   CONSULTATIO HOLDING INTERNATIONAL Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. Karl - Waldbrunner - Platz 1 Wien 1210 Rakúska republika
   AUDÍTORSKÁ A ÚČTOVNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. Lazovná 14614/71 Banská Bystrica 974 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Polóny Stupy 24 Banská Bystrica 974 05 Vznik funkcie: 28.08.2009
   Ing. Ján Polóny , PhD. Letná 13 Banská Bystrica 974 05 Vznik funkcie: 28.08.2009
   Mag. Dr. Andreas Kauba Jahngasse 6/12 Wien 1050 Rakúska republika Vznik funkcie: 28.08.2009
   20.10.2009Zrušeny spoločníci:
   CONSULTATIO HOLDING INTERNATIONAL Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   11.02.2005Noví spoločníci:
   CONSULTATIO HOLDING INTERNATIONAL Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   10.02.2005Zrušeny spoločníci:
   CONSULTATIO, Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   14.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava
   03.02.1999Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   CONSULTATIO, Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Csányi Budovateľská 33/30 Komárno
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava
   02.02.1999Zrušené sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   CONSULTATIO, Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Csányi Budovateľská 33/30 Komárno
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava
   25.07.1995Nové obchodné meno:
   CONSULTATIO Bratislava-Spoločnosť pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo s r.o. skrátene CONSULTATIO spol. s r.o. Bratislava
   Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   ekonomické poradenstvo
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie tovaru a služieb
   Noví spoločníci:
   CONSULTATIO, Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   24.07.1995Zrušené obchodné meno:
   CONSULTATIO Bratislava-Spoločnosť pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo s r.o. skrátene CONSULTATIO spol. s r.o. Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   okrem toho je spoločnosť oprávnená ku všetkým rokovaniam, obchodom a opatreniam, ktoré podporia dosiahnutie účelov spoločnosti. Sú to obzvlášť:
   daňové poradenstvo, overovanie hospodárenia, oceňovanie podnikov, poradenstvo pre podniky a podnikanie, vypracovávanie odborných posudkov a informácií, vypracová- vanie štúdií o realizovateľnosti (feasibility studies), poradenstvo v hospo- dárskych a právnych záležitostiach a všetky s tým súvisiace služby, ako i účasť na iných, rovnakých alebo podobných podnikoch ako i prevzatie oprávnení na obchodné vedenie takýchto
   získanie a prenájom, ako i účasť na iných podnikoch a spoločnostiach, tak i prevzatie obchodného vedenia a zastupovania podnikov a spoločností
   zriadenie a prevádzkovanie pobočiek, prevádzok a reprezentácií doma i v zahraničí.
   Zrušeny spoločníci:
   Consultatio Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva, š.p. Bratislava Ružová dolina 27 Bratislava
   25.06.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Csányi Budovateľská 33/30 Komárno
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava
   24.06.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.08.1991Nové obchodné meno:
   CONSULTATIO Bratislava-Spoločnosť pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo s r.o. skrátene CONSULTATIO spol. s r.o. Bratislava
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   okrem toho je spoločnosť oprávnená ku všetkým rokovaniam, obchodom a opatreniam, ktoré podporia dosiahnutie účelov spoločnosti. Sú to obzvlášť:
   daňové poradenstvo, overovanie hospodárenia, oceňovanie podnikov, poradenstvo pre podniky a podnikanie, vypracovávanie odborných posudkov a informácií, vypracová- vanie štúdií o realizovateľnosti (feasibility studies), poradenstvo v hospo- dárskych a právnych záležitostiach a všetky s tým súvisiace služby, ako i účasť na iných, rovnakých alebo podobných podnikoch ako i prevzatie oprávnení na obchodné vedenie takýchto
   získanie a prenájom, ako i účasť na iných podnikoch a spoločnostiach, tak i prevzatie obchodného vedenia a zastupovania podnikov a spoločností
   zriadenie a prevádzkovanie pobočiek, prevádzok a reprezentácií doma i v zahraničí.
   Noví spoločníci:
   Consultatio Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva, š.p. Bratislava Ružová dolina 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia