Vytvoriť faktúru

Q 4 U - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Q 4 U
IČO 17318076
DIČ 2020327980
IČ DPH SK2020327980
Dátum vzniku 17 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Q 4 U
Podhájska 636
92501
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 359 227 €
Zisk 58 011 €
Aktíva 152 101 €
Vlastný kapitál 42 576 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244646474
Mobile phone(s) 0903253643, 0903403380
Fax(es) 0244646476
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 168,303
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 18,284
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 18,284
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 18,284
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 150,019
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 141,585
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 112,314
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 112,314
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 29,271
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,434
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,104
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,330
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 168,303
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 100,587
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 35,273
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 35,273
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,011
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 67,716
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 157
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 157
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 66,145
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 29,746
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,746
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,328
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 620
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 389
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,980
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,082
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,414
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,414
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 358,867
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 359,227
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,868
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 351,999
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 360
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 283,264
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 73,712
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 118,337
D. Služby (účtová skupina 51) 66,395
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 19,539
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,408
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,956
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,175
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 788
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,807
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,807
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,686
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 75,963
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 100,423
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,290
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 373
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 373
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 917
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,289
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 74,674
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 16,663
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 16,663
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 58,011
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17318076 DIČ: 2020327980 IČ DPH: SK2020327980
 • Sídlo: Q 4 U, Podhájska 636, 92501, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Júna 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.09.2010Nové obchodné meno:
   Q 4 U, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Podhájska 636 Matúškovo 925 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Gallo Trnávka 164 Trnávka 930 32
   Tomáš Erdélyi Podhájska 636 Matúškovo 925 01
   Ing. Ľubomír Minárech Mostová 1840/9 Šaľa 927 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gallo Trnávka 164 Trnávka 930 32 Vznik funkcie: 31.08.2010
   Tomáš Erdélyi Podhájska 636 Matúškovo 925 01 Vznik funkcie: 31.08.2010
   Ing. Ľubomír Minárech Mostová 1840/9 Šaľa 927 01 Vznik funkcie: 31.08.2010
   22.09.2010Zrušené obchodné meno:
   Q 4 U, spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Rybničná 36/E Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Frantrišek György Komárovská 27 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing František György Komárovská 27 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 02.08.2004
   23.11.2007Nové sidlo:
   Rybničná 36/E Bratislava 831 06
   22.11.2007Zrušené sidlo:
   Borekova 27 Bratislava 821 06
   20.07.2005Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   05.07.2005Nové sidlo:
   Borekova 27 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Frantrišek György Komárovská 27 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing František György Komárovská 27 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 02.08.2004
   04.07.2005Zrušené sidlo:
   Biskupická 1 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Gyorgy Komárovská 27 Bratislava
   Ing. Jozef Krejst Fullu 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Múdra Dolné Zelenice Hlohovec 920 52
   09.10.2001Nové predmety činnosti:
   servisná činnosť objemových meradiel prietokových na technické kvapaliny
   servis a montáž výpočtovej techniky, kancelárskej techniky, riadiacich a pokladničných systémov
   Noví spoločníci:
   Ing. František Gyorgy Komárovská 27 Bratislava
   Ing. Jozef Krejst Fullu 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Múdra Dolné Zelenice Hlohovec 920 52
   08.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Gyorgy Komárovská 27 Bratislava
   Ing. Alexander Hano Trenčianska 22 Bratislava
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   17.11.1995Noví spoločníci:
   Ing. František Gyorgy Komárovská 27 Bratislava
   Ing. Alexander Hano Trenčianska 22 Bratislava
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   16.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. František György Komárovská 27 Bratislava
   Ing. Alexander Hano Bakossova 29 Banská Bystrica
   Ing. Peter Juriga Mníchova 144 Lehota
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   13.03.1995Nové sidlo:
   Biskupická 1 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Hano Bakossova 29 Banská Bystrica
   Ing. Peter Juriga Mníchova 144 Lehota
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   12.03.1995Zrušené sidlo:
   Komárovská 27 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Hano Bakossova 29 Banská Bystrica
   Ing. Peter Juriga Mníchova 144 Lehota
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.06.1991Nové obchodné meno:
   Q 4 U, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Komárovská 27 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a strojnotechnologických zariadení, sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. František György Komárovská 27 Bratislava
   Ing. Alexander Hano Bakossova 29 Banská Bystrica
   Ing. Peter Juriga Mníchova 144 Lehota
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia