Vytvoriť faktúru

Europolis D61 Logistics - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Europolis D61 Logistics
IČO 17318131
DIČ 2020849424
IČ DPH SK2020849424
Dátum vzniku 27 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Europolis D61 Logistics
Plynárenská 1
82109
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -23 865 €
Aktíva 1 217 852 €
Vlastný kapitál 1 209 778 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 02
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,254,400
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,232,703
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,232,703
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 37,044
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,195,659
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,697
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,237
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,237
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,460
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,460
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,254,400
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,217,046
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,375,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,375,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 125,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,351
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,351
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -260,440
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -260,440
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,865
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,354
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 31,941
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 928
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 928
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 30,037
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,413
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,413
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,807
D. Služby (účtová skupina 51) 13,890
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,917
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -22,807
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -13,890
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 98
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 37
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 37
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 61
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -98
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -22,905
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -23,865
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016