Vytvoriť faktúru

PlusComp - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PlusComp
IČO 17318483
DIČ 2020294133
IČ DPH SK2020294133
Dátum vzniku 27 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PlusComp
Dúbravská cesta 9
84531
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 72 545 €
Zisk -802 €
Aktíva 22 344 €
Vlastný kapitál 14 509 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254777415, 0903434360
Mobile phone(s) 0903434360
Fax(es) 0254777415
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,527
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,867
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,183
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15,183
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,183
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,684
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,733
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,951
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 660
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 660
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,527
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,709
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,876
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,876
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -802
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,818
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 110
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 110
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,708
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 88
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 90
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,526
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,846
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,158
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 72,545
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 72,545
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,009
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 71,536
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 72,240
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 855
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,728
D. Služby (účtová skupina 51) 13,206
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 55,291
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 40,716
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,703
4. Sociálne náklady (527, 528) 872
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 305
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 55,756
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 149
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 149
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -147
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 158
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -802
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17318483 DIČ: 2020294133 IČ DPH: SK2020294133
 • Sídlo: PlusComp, Dúbravská cesta 9, 84531, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Júna 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Ladislav Horka Lopenícka 10924/2B Bratislava 831 02 02.12.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Ladislav Horka 6 639 € (100%) Lopenícka 10924/2B Bratislava 831 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.05.2005Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 845 31
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Lopenícka 10924/2B Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Horka Lopenícka 10924/2B Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 02.12.1992
   20.05.2005Zrušené sidlo:
   ÚPo SAV, Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 36
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a opravy elektrických zariadení a prístrojov nízkeho napätia
   monitorovanie a riadenie spotreby elektrickej energie s použitím výpočtovej techniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektromontážne práce
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava Vznik funkcie: 02.12.1992
   11.06.2004Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava Vznik funkcie: 02.12.1992
   10.06.2004Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   04.08.1998Nové sidlo:
   ÚPo SAV, Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 36
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   03.08.1998Zrušené sidlo:
   UPo SAV, Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 36
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   19.10.1995Nové sidlo:
   UPo SAV, Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 36
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   18.10.1995Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   28.11.1994Nové predmety činnosti:
   poskytovanie komplexných služieb v oblasti softwaru
   sprostredkovanie služieb v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky
   obchodná činnosť s tovarmi na ktoré netreba licenciu (koncesiu)
   montáž, opravy a servis výpočtovej a kancelárskej techniky
   vedenie účtovnej evidencie
   montáž a opravy elektrických zariadení a prístrojov nízkeho napätia
   monitorovanie a riadenie spotreby elektrickej energie s použitím výpočtovej techniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektromontážne práce
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   27.11.1994Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie služieb v oblasti výpočtovej kancelárskej techniky
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   RNDr. Ľubor Lazár Bagarova 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ľubor Lazár Bagarova 22 Bratislava
   24.09.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie služieb v oblasti výpočtovej kancelárskej techniky
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   RNDr. Ľubor Lazár Bagarova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   RNDr. Ľubor Lazár Bagarova 22 Bratislava
   23.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie komplexných služieb v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky a obchodná činnosť všetkého druhu okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.06.1991Nové obchodné meno:
   PlusComp spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie komplexných služieb v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky a obchodná činnosť všetkého druhu okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia