Vytvoriť faktúru

Cestovná kancelária RUEFA CS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Cestovná kancelária RUEFA CS
IČO 17318513
DIČ 2020298181
IČ DPH SK2020298181
Dátum vzniku 06 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Cestovná kancelária RUEFA CS
Nám. SNP 14
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 977 933 €
Zisk -122 738 €
Aktíva 656 984 €
Vlastný kapitál -1 166 789 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911010151, +421903501151
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 795,912
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 18,729
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,586
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,586
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,143
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,143
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 381,967
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 52,051
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 51,982
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,982
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 69
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 246,109
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 218,852
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 218,852
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27,257
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 83,807
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 19,537
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 64,270
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 395,216
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 395,216
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 795,912
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,289,526
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 34,025
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 34,025
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 62,790
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 15,344
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 11,922
2. Ostatné fondy (427, 42X) 3,422
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,278,947
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,278,947
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -122,738
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,741,708
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 202
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 202
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,725,121
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,020,508
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,020,508
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 659,278
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 20,822
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 17,201
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,312
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,385
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,385
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 343,730
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 343,730
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,968,755
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,977,933
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,968,755
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,178
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,076,418
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 46,892
D. Služby (účtová skupina 51) 9,587,462
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 433,944
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 312,400
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 106,858
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,686
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 514
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,991
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,991
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,615
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -98,485
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 334,401
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 136
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 21
XII. Kurzové zisky (663) 115
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,505
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 106
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 106
O. Kurzové straty (563) 2,262
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 19,137
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,369
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -119,854
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,884
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,884
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -122,738
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17318513 DIČ: 2020298181 IČ DPH: SK2020298181
 • Sídlo: Cestovná kancelária RUEFA CS, Nám. SNP 14, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Júna 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mária Erdössyová Jamnického 3 Bratislava 841 05 21.05.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  AUGLISS LIMITED 34 025 € (100%) Nikózia 2012 Cyperská republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Mária Erdössyová Jamnického 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.05.2015
   28.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktória Bieliková Gerlachovská 5 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 15.02.2013
   05.03.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktória Bieliková Gerlachovská 5 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 15.02.2013
   04.03.2013Zrušeny predmety činnosti:
   zmenáreň - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava Vznik funkcie: 06.06.1991
   31.07.2012Noví spoločníci:
   AUGLISS LIMITED Akropoleos 59-61, SAVVIDES BUILDING, 1 st floor, Flat/Office 102 Nikózia 2012 Cyperská republika
   30.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Verkehrsbüro- Ruefa Reisen GmbH Dresdner Strasse 81-85 Viedeň 1200 Rakúsko
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava 900 31
   04.12.2007Nové sidlo:
   Nám. SNP 14 Bratislava 811 06
   03.12.2007Zrušené sidlo:
   Michalská 10 Bratislava 811 01
   24.01.2007Noví spoločníci:
   Verkehrsbüro- Ruefa Reisen GmbH Dresdner Strasse 81-85 Viedeň 1200 Rakúsko
   23.01.2007Zrušeny spoločníci:
   RUEFA REISEN AG Dresdner Strasse 81-85 Viedeň 1200 Rakúsko
   07.06.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   zastupiteľská činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť
   predaj leteckých prepravných služieb
   zmenáreň - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
   Noví spoločníci:
   RUEFA REISEN AG Dresdner Strasse 81-85 Viedeň 1200 Rakúsko
   06.06.2006Zrušeny predmety činnosti:
   Prevádzkovanie cestovnej kancelárie.
   Zmenárenská činnosť.
   Obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vrátane zahraničnoobchodnej činnosti.
   Sprostredkovanteľská a zastupiteľská činnosť.
   Predaj leteckých prepravných služieb.
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   RUEFA REISEN AG Mariahilfer Strasse 120 Viedeň 1070 Rakúsko
   19.05.2005Noví spoločníci:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava 900 31
   18.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   29.01.2005Noví spoločníci:
   RUEFA REISEN AG Mariahilfer Strasse 120 Viedeň 1070 Rakúsko
   28.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Reisebüro RUEFA, GesmbH Mariahilferstrasse 120 Wien Rakúsko
   06.06.2003Nové sidlo:
   Michalská 10 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava Vznik funkcie: 06.06.1991
   05.06.2003Zrušené sidlo:
   Michalská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   25.05.1999Nové predmety činnosti:
   Predaj leteckých prepravných služieb.
   04.02.1999Noví spoločníci:
   Reisebüro RUEFA, GesmbH Mariahilferstrasse 120 Wien Rakúsko
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   03.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Reisebüro RUEFA, GesmbH Fleischmarkt 1 Wien Rakúsko
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   19.01.1993Nové predmety činnosti:
   Prevádzkovanie cestovnej kancelárie.
   Zmenárenská činnosť.
   Obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vrátane zahraničnoobchodnej činnosti.
   Sprostredkovanteľská a zastupiteľská činnosť.
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   18.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/ poriadanie zájazdov všetkého druhu
   b/ sprostredkovanie ciest všetkého druhu
   c/ predaj cestovných lístkov domácich a zahraničných dopravných podnikov všetkého druhu, ako aj leteniek všetkých leteckých liniek sveta
   d/ sprostredkovanie cestovných poistiek všetkého druhu
   e/ sprostredkovanie vozidiel, hotelov, prázdninových pobytov, lodí a podobných turistických služieb
   f/ predaj vstupeniek na kultúrne, športové a ľudové podujatia
   g/ zriaďovanie, záskavanie, prenájom a vedenie iných podnikov zo všetkých turistických a gastronomických oblastí
   h/ obchod, dovoz a vývoz tovarov všetkého druhu.
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.06.1991Nové obchodné meno:
   Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Michalská 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ poriadanie zájazdov všetkého druhu
   b/ sprostredkovanie ciest všetkého druhu
   c/ predaj cestovných lístkov domácich a zahraničných dopravných podnikov všetkého druhu, ako aj leteniek všetkých leteckých liniek sveta
   d/ sprostredkovanie cestovných poistiek všetkého druhu
   e/ sprostredkovanie vozidiel, hotelov, prázdninových pobytov, lodí a podobných turistických služieb
   f/ predaj vstupeniek na kultúrne, športové a ľudové podujatia
   g/ zriaďovanie, záskavanie, prenájom a vedenie iných podnikov zo všetkých turistických a gastronomických oblastí
   h/ obchod, dovoz a vývoz tovarov všetkého druhu.
   Noví spoločníci:
   Reisebüro RUEFA, GesmbH Fleischmarkt 1 Wien Rakúsko
   Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia